Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

ΣτόχοςΤο Κ.Π.Ε. Κορθίου αναπτύσσει δράσεις που απευθύνονται σε μαθητές-τριες , εκπαιδευτικούς και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. Δε στοχεύει μόνο στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στην κοινωνία, όπου ενημερώνει, προβληματίζει και ευαισθητοποιεί τις κοινωνικές ομάδες με ζητήματα που αφορούν τον τόπο και ειδικότερα την οικονομία της άντλησης φυσικών πόρων, τη διαχείριση του χώρου και την ισορροπία του ανθρώπου με το περιβάλλον που οδηγεί στην αειφόρο ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα, τα αντικείμενά του είναι:
  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές-τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
  • Οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των δύο σχολικών βαθμίδων, τα οποία υλοποιούνται σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Νομών Εμβέλειας και άλλους φορείς. Αναφέρονται σε συγκεκριμένα θέματα της περιοχής, σε εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και σε ζητήματα που αφορούν στα δίκτυα που συνεργάζεται το ΚΠΕ.
  • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου, ηλεκτρονικού και εργαστηριακής υποδομής, που λειτουργεί  υποστηρικτικά στα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα θεματικά δίκτυα.
  • Ανάπτυξη τοπικών, εθνικών και διεθνών συνεργασιών με ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά ιδρύματα, άλλα ΚΠΕ, περιβαλλοντικές οργανώσεις, συλλόγους και άλλους κυβερνητικούς ή μη φορείς, με στόχο την προώθηση, την ανάδειξη και επίλυση τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, εμπλέκοντας και δραστηριοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα στην υπηρεσία του πολιτισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως ημερίδες, εκδηλώσεις, εθελοντικές δράσεις καθώς και παραγωγή εντύπων (τρίπτυχα, αφίσες, κλπ) και ηλεκτρονικών εκδόσεων (CD, βίντεο, κλπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου