Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

"Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και θαλάσσιο περιβάλλον"


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου, σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Κυκλάδων, πρόκειται να πραγματοποιήσει στη Μήλο, τριήμερο σεμινάριο με θέμα: « Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και θαλάσσιο περιβάλλον», από τη Παρασκευή 12 Απριλίου έως και τη Κυριακή 14 Απριλίου 2013.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
17:00 – 17:30 :   Προσέλευση συμμετεχόντων-εγγραφές
17:30 – 17:50:   Έναρξη-Χαιρετισμοί
17:50 – 18:50: «Ψάχνω - βρίσκω τη κρυμμένη πρόταση»-Παιχνίδι γνωριμίας.
                           Σπαρτινού Μαρία Δρ. Βιολογίας, Υπεύθυνη Σχολικών
                           Δραστηριοτήτων  Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων.
18:50 – 19:30:   Παρουσίαση των προγραμμάτων του ΚΠΕ Κορθίου.        
                             Άννα Κουκούτση-Υπεύθυνη του ΚΠΕ Κορθίου,
                             Νικόλαος Χαζάπης-Αναπληρωτής Υπεύθυνος του ΚΠΕ Κορθίου.
19:30 – 20:00:  Εισήγηση με θέμα:  «Παράκτια οικοσυστήματα-προστασία θαλάσσιων &             
                           Χερσαίων οικοσυστημάτων».
                            Ελπίδα Πρίντεζη, Δρ. στην Ιστορία της Εκπαίδευσης – Τοπική  Ιστορία
                            & Πολιτισμό, Υπεύθυνη Σχολικών δραστηριοτήτων Α΄θμιας
                            Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων».
20:00 – 20:15:   Διάλειμμα
20:15 – 20:45:  Εισήγηση με θέμα:  «Οι μικροί υγρότοποι του Αιγαίου: πεδίο μελέτης για 
                            την εκπαίδευση στην αειφορία».   
                            Σπαρτινού Μαρία, Δρ. Βιολογίας, Υπεύθυνη Σχολικών
                            Δραστηριοτήτων  Β΄θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.
20:45 – 21:00: Συζήτηση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΠΡΩΙΝΟ
9:15 – 10:15:   Εργαστήριο με θέμα: «Διαβάζοντας θαλασσινές εικόνες».
                          Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Κορθίου.
10:15 – 10:30: Μετάβαση στο πεδίο.
10:30 – 13:30: Πρόγραμμα του ΚΠΕ Κορθίου για τη θάλασσα.
                           Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ σε συνεργασία με τις Υπεύθυνες
                           Σχολικών δραστηριοτήτων.         
13:30 – 17:00: Ξεκούραση.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
1η ΟΜΑΔΑ( Α΄/θμιας Εκπ/σης)
17:30 – 18:00: Εισήγηση με θέμα: «Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές
                           Στρατηγικές-από τη θεωρία στη πράξη»
                           Ελπίδα Πρίντεζη,  Δρ. στην Ιστορία της Εκπαίδευσης – Τοπική Ιστορία & 
                           Πολιτισμό, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α΄θμιας
                           Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων
18:00 – 19:00: Εργαστήριο με θέμα: «Σχέδια εργασίας και διδακτικές στρατηγικές»
                           Ελπίδα Πρίντεζη, Δρ. στην Ιστορία της Εκπαίδευσης – Τοπική Ιστορία &
                           Πολιτισμό, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α΄θμιας Εκπαίδευσης
                           Ν. Κυκλάδων.
19:00 – 19:15  Διάλειμμα.
19:15 – 20:15:  Συνέχεια εργαστηρίου.
20:15 – 21:15: «Γνωρίζουμε το θαλάσσιο οικοσύστημα παίζοντας».
                            Ευτυχία Σιέμπενου-Βασιλική Κούζα (ΚΠΕ Κορθίου).
2η ΟΜΑΔΑ ( Β΄/θμιας Εκπ/σης)
17:30 – 18:00:  Εισήγηση με θέμα: «Διαδραστικές εφαρμογές στην Περιβαλλοντική
                            Εκπαίδευση».
                            Νικόλαος Χαζάπης –ΚΠΕ Κορθίου.
18:00 – 19:00: Εργαστήριο με θέμα: «Παραδείγματα εφαρμογών σε σχέση με το θαλάσσιο
                           Περιβάλλον».
                           Νικόλαος Χαζάπης-Άννα Κουκούτση-Βασιλική Κούζα-
                           Ευτυχία Σιέμπενου-Σταυρούλα Μαρίνου. –ΚΠΕ Κορθίου.
19:00 – 19:15: Διάλειμμα.
19:15 – 21:15: Συνέχεια εργαστηρίου.
                           Νικόλαος Χαζάπης-Άννα Κουκούτση-Σταυρούλα Μαρίνου-ΚΠΕ Κορθίου.  
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
1η ΟΜΑΔΑ ( Α΄θμιας Εκπ/σης)
9:00 – 10:15: Εργαστήριο με θέμα: «Σχεδιάζουμε το δικό μας περιβαλλοντικό μονοπάτι».
                        Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Κορθίου.
2η ΟΜΑΔΑ( Β΄θμιας Εκπ/σης)
9:00 – 10:15: Εργαστήριο με θέμα: «Συλλέγω υλικό στη μελέτη πεδίου και μετά…»
                        Σπαρτινού Μαρία, Δρ. Βιολογίας, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων
                        Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων.          
10:15 – 11:00: Παρουσίαση εργασιών των ομάδων.
11:00 – 12:00: Αξιολόγηση – κλείσιμο του σεμιναρίου.


Εισήγηση με θέμα: Οι Μικροί Υγρότοποι του Αιγαίου: Πεδίο Μελέτης για την εκπαίδευση στην Αειφορία
Μαρία Σπαρτινού, Δρ. Βιολόγος - Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε Κυκλάδων
 

Οι υγρότοποι – δηλ. περιοχές μόνιμα ή προσωρινά κατακλυζόμενες από νερό, το οποίο είναι στάσιμο ή τρεχούμενο, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό, καθώς επίσης και οι περιοχές εκείνες που καλύπτονται από θαλασσινό νερό, το βάθος του οποίου κατά την αμπώτιδα δεν ξεπερνά τα έξι μέτρα – είναι ένας από τους τύπους οικοσυστημάτων που συμπεριλαμβάνονται στη βασική θεματολογία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε) – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πάνω από το 60% των υγροτοπικών εκτάσεων της Ελλάδας καταστράφηκε τον προηγούμενο αιώνα και 25 υγρότοποι στα νησιά του Αιγαίου αποξηράθηκαν από το 1965 ως σήμερα.
Μέχρι πρόσφατα όμως , παρέμενε άγνωστο το πλήθος των μικρών υγρότοπων που υπάρχουν διάσπαρτοι στο νησιωτικό χώρο της χώρας μας , ενώ η οικολογική τους αξία και οι περιβαλλοντικές πιέσεις που ασκούνται σε αυτά δεν συνιστούσαν συνήθως αντικείμενο συζήτησης και ανάδειξης.
Στόχοι της εισήγησης ¨Οι Μικροί Υγρότοποι του Αιγαίου: Πεδίο Μελέτης για την Εκπαίδευση στην Αειφορία¨ είναι να αναδείξει τον πλούτο και τις πολλαπλές αξίες των μικρών υγροτοπικών συστημάτων που υπάρχουν διάσπαρτοι στον Αιγιακό χώρο, καθώς επίσης τη σύνδεσή τους με την Π.Ε. – Ε.Α.Α.
Θεματικοί άξονες της εισήγησης:
·        Το πλήθος και οι τύποι των μικρών υγρότοπων του Αιγαίου.
·        Η οικολογική τους αξία
·        Οικολογικά χαρακτηριστικά τους, όπως απειλούμενα και ενδημικά είδη(π.χ. η ποσειδωνία, το ενδημικό ψάρι της Ρόδου (γκιζάνι, Ladigesocypris ghigii), το ψάρι της Λέσβου ( Oxynoemacheilus theophilii).
·        Αιτίες υποβάθμισης και περιβαλλοντικές πιέσεις που υφίστανται.
·        Παραδείγματα υποβάθμισης και καταστροφής.
·        Οι υγρότοποι ως πεδίο μελέτης στην Π.Ε – Ε.Α.Α.
·        Μεθοδολογία και διδακτικές τεχνικές προσεγγιση τους.
·        Δήγματα καλών πρακτικών.


Εισήγηση με Θέμα: Συλλέγω Υλικά στην Μελέτη Πεδίου και Μετά……
Μαρία Σπαρτινού, Δρ. Βιολόγος - Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε Κυκλάδων

Το εργαστήριο «Συλλέγω υλικά στη μελέτη πεδίου και μετά….» σχεδιάστηκε έτσι ώστε , με βιωματικό τρόπο οι συμμετέχοντες να προσεγγίσουν αφενός, πως μπορούμε να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα μιας μελέτης πεδίου και αφετέρου, τι δραστηριότητες και δράσεις μπορούμε να σχεδιάσουμε μετά την ολοκλήρωση μιας μελέτης πεδίου και τα δεδομένα, τα στοιχεία και οι εμπειρίες που αποκομίσαμε να παρουσιαστούν στην τελική παρουσίαση του προγράμματος.

Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου χωρίστηκαν σε ομάδες των πέντε (5) ατόμων και καθοδηγούμενοι από φύλλα εργασίας που σχεδιάσαμε για το εργαστήριο, προσέγγισαν τα θέματα: 
1)Η εμπειρία των αισθήσεων. Οι εμπειρίες μας και οι αναμνήσεις μας συνδέονται στενά και με τις αισθήσεις μας. Η ακοή, η αφή, η όσφρηση κλπ δημιουργούν ποικιλία εντυπώσεων μιας δεδομένης περιοχής και χρονικής στιγμής. Οι συμμετέχοντες ανακάλεσαν στη μνήμη τους και κατέγραψαν τις εμπειρίες της αφής τους, όσφρησης τους κλπ από τη μελέτη πεδίου που συμμετείχαν στο πλαίσιο του σεμιναρίου την προηγούμενη μέρα. 
2)Οι εντυπώσεις μας. Οι συμμετέχοντες απαντώντας σε ερωτήματα όπως «Ένιωσα χαρά, αγανάκτηση, περιέργεια κλπ», καθώς και « ανακάλυψα-έμαθα, δεν μου άρεσε κλπ» κατέγραψαν στις ομάδες τους τις εντυπώσεις τους από τη μελέτη πεδίου που συμμετείχαν. 
3)Παρουσιάζοντας στην ολομέλεια του εργαστηρίου η κάθε ομάδα τις εμπειρίες και εντυπώσεις που είχαν καταγράψει, συζητήσαμε όλοι μαζί τι ήταν πολύ καλό στη δεδομένη μελέτη πεδίου, τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερο την επόμενη φορά κλπ, προχωρήσαμε δηλ. σε μια εσωτερική προφορική αξιολόγηση. 
4)Συζητήσαμε μορφές δραστηριοτήτων και δράσεων που θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε σαν συνέχεια της δεδομένης μελέτης πεδίου. 
5)Με υλικά που είχαμε συλλέξει από το χώρο της μελέτης πεδίου, οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου σχεδίασαν και υλοποίησαν ένα ομαδικό έργο.


Θέμα:Παράκτια Οικοσυστήματα
Ελπίδα Πρίντεζη-Καμπέλη  Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων  Α΄/θμιας Κυκλάδων  
Σκοπός αυτής της εισήγησης είναι να προβληματιστούν οι επιμορφούμενοι, για την σημασία και την σπουδαιότητα της διατήρησης της Βιοποικιλότητας των Παράκτιων οικοσυστημάτων, που αναπτύσσονται στην Παράκτια Ζώνη.
Να κατανοήσουν ότι το τμήμα της Παράκτιας ζώνης διαμορφώνεται ανάλογα με την γεωμορφολογία της κάθε περιοχής, επομένως τα όρια των χερσαίων παράκτιων οικοσυστημάτων ποικίλουν, ενώ το θαλάσσιο τμήμα μπορεί να επεκτείνεται  έως και βάθος 50  μέτρων.
Να συνειδητοποιήσουν ότι η Αειφόρος Διαχείριση για τα νησιά μας απαιτεί Περιβαλλοντικό χωροταξικό σχεδιασμό, σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού μας πλούτου, ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και ανάληψη ευθυνών των τοπικών φορέων και των νησιωτών.
Θα αναφερθούμε εν συντομία στην πανίδα και χλωρίδα των Χερσαίων και Θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Παράκτιας ζώνης των νησιών μας (Αμμοθίνες, Βραχώδεις ακτές, Παράκτιους υγρότοπους,  Παράκτιους Θαμνώνες, Ποσειδωνίες κλπ), καθώς και στους κινδύνους και στις απειλές των, από την ανθρώπινη δραστηριότητα.
Στο εργαστήριο της επόμενης μέρας, θα παρουσιασθούν δραστηριότητες από το υλοποιημένο πρόγραμμα ενός σχολείου με αυτήν την θεματική, ενώ τα Σχέδια Εργασίας και κυρίως τα Παιχνίδια Ρόλων, θα αναδείξουν τα Περιβαλλοντικά προβλήματα και θα αναζητηθούν οι λύσεις τους, μέσα από την  εμπλοκή και ενεργό συμμετοχή των κατοίκων και των φορέων, της «αναπαριστάμενης» τοπικής  κοινωνίας.

Θέμα: «Διαδραστικές εφαρμογές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 
Χαζάπης Νίκος - μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Κορθίου 


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MicroworldsPro;
Είναι λογισμικό το οποίο προσφέρει υψηλή αλληλεπιδραστικότητα 
Προσφέρεται για τη δημιουργία ελκυστικών και πλούσιων σε παιδαγωγική αξία εφαρμογών για διάφορα γνωστικά πεδία. H γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί είναι η LOGO. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα προγραμματισμού και δεν απαιτεί κανενός είδους προπαιδεία στον προγραμματισμό.  Θεμελιωτής της γλώσσας LOGO είναι ο Seymour Papert 1980, συνεργάτης από το 1958 μέχρι το 1964 του Piaget. H LOGO είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που άρχισε να αναπτύσσεται στα τέλη της δεκαετίας του ’60 στο Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT). Η στρατιά των χελωνών με την απεριόριστη γκάμα κουστουμιών και την δυναμική κίνηση προσφέρουν την δυνατότητα και τις ευκολίες προσομοίωσης ποικίλων φαινομένων με εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Κύριο χαρακτηριστικό της LOGO είναι η δυνατότητα που παρέχει να ορίζει κανείς διαδικασίες (procedures), τις οποίες στη συνέχεια τις χρησιμοποιεί σαν νέες εντολές (commands) για τον ορισμό νέων διαδικασιών και ούτω καθεξής. Mε τον τρόπο αυτό μπορεί να δημιουργεί κανείς τρομερά πολύπλοκες δομές –ιεραρχίες– χωρίς να χάνει την εποπτεία του συνολικού έργου
Η αξιοποίηση του Microworlds από τους εκπαιδευτικούς θα μπορούσε υπό όρους να συντελέσει στην ανανέωση και αναβάθμιση του διδακτικού τους έργου. Προϋπόθεση βεβαίως αποτελεί η κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όχι μόνο στην τεχνική της χρήσης του Microworlds αλλά και (κυρίως) στην εποικοδομητική εκπαιδευτική του φιλοσοφία.

Εργαστήριο με θέμα:«Γνωρίζουμε το θαλάσσιο οικοσύστημα παίζοντας»                            
 Ευτυχία Σιέμπενου-Βασιλική Κούζα (μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Κορθίου).

Σκοπός παιχνιδιού
Να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση που υπάρχει στα είδη του θαλάσσιου οικοσυστήματος και τις συνέπειες που προκαλούνται από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις  σε αυτό.

Στόχοι παιχνιδιού

Να μάθουν:

·       Τι είναι το οικοσύστημα
·       Σημαντικότητα των ειδών και αλληλένδετη σχέση μεταξύ τους
·       Περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με το θαλάσσιο οικοσύστημα
·       Τρόποι εξαφάνισης των ειδών
·       Τροφική αλυσίδα

·       Ανθρώπινες παρεμβάσεις

Υλικά

·      Πλαστικοποιημένα καρτελάκια που αναπαριστούν οργανισμούς του θαλάσσιου οικοσυστήματος, όπως: Μπαρμπούνι, Ποσειδωνία, Αστακός, Καρχαρίας, Αιγαιόγλαρος, Θαλάσσια Χελώνα, κ.ά.

·      Σπάγκος

Προετοιμασία παιχνιδιού

Δημιουργία σεναρίου με 15 ιστορίες της θάλασσας. Κάθε ιστορία αναφέρεται σε κάποιο πρόβλημα που εντοπίζεται στη θάλασσα, με πρωταγωνιστή κάποιον από τους οργανισμούς που προαναφέρθηκαν.

Διεξαγωγή παιχνιδιού

Βάζουμε 15 παίκτες να πιαστούν σε κύκλο, χωρίς να κρατιούνται. Ο καθένας  φοράει ένα καρτελάκι στο λαιμό του, αντιπροσωπεύοντας έναν οργανισμό του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Ο εμψυχωτής της ομάδας  δίνει την άκρη του σπάγκου σε έναν παίκτη και συνδέει έναν –έναν τους υπόλοιπους παίκτες με τον σπάγκο, φτιάχνοντας με αυτόν τον τρόπο έναν ιστό στο κέντρο του κύκλου, τον οποίο παρομοιάζει με το θαλάσσιο οικοσύστημα. Στο σημείο αυτό αναφέρει τον ορισμό του οικοσυστήματος και επισημαίνει την αλληλένδετη σχέση των ειδών που ζουν σε αυτό.

Το παιχνίδι αρχίζει… Ο εμψυχωτής διηγείται τις θαλασσινές ιστορίες.  Όταν η ιστορία αναφέρει την εξαφάνιση ενός είδους, ο παίκτης που αντιπροσωπεύει τον οργανισμό αυτό αφήνει τον σπάγκο και απομακρύνεται από τον ιστό, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες τεντώνουν τον σπάγκο, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο τη μορφή του ιστού. Σταδιακά, όλοι οι παίκτες απομακρύνονται αφήνοντας τον σπάγκο με αποτέλεσμα  ο ιστός να αλλάζει συνεχώς, προβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο την αλλαγή και τελικά τη σταδιακή καταστροφή του θαλάσσιου οικοσυστήματος.
 

Εργαστήριο με θέμα: «Παραδείγματα εφαρμογών σε σχέση με το Θαλάσσιο Περιβάλλον»
Χαζάπης Νίκος - μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Κορθίου
  Μέσα στα πλαίσια αξιοποίησης του εν λόγω λογισμικού στη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση επιχειρείται η δημιουργία διαδραστικών  εφαρμογών σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον.
Στόχος του εργαστηρίου είναι να γίνει μια πρώτη επαφή των εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπαίδευσης  με το Microworldws Pro ώστε να κατανοηθεί ο τρόπος δημιουργίας προσομοιώσεων και η χρήση των βασικών εντολών του συγκεκριμένου λογισμικού. Έτσι δημιουργήθηκαν 8 «σενάρια» σχετικά με τη θάλασσα. 
Σενάριο 1ο – Ποσειδωνία
Στόχος: Να γνωρίσουν οι μαθητές την Ποσειδωνία και τα οφέλη που προκύπτουν από την προστασία της. Σε αυτή την εφαρμογή θα γνωρίσουν οι μαθητές την χρησιμότητα της ποσειδωνίας στο θαλάσσιο περιβάλλον και μέσω προσομοίωσης τα προβλήματα που  δημιουργούνται σε αυτή από τη χρήση κάποιων αλιευτικών εργαλείων. 
Σενάριο 2ο – Είδη Αλιείας
Στόχος: Να μάθουν οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα είδη αλιείας, μέσω αντιστοίχησης εννοιών. 
Σενάριο 3ο – Ήχοι θαλάσσιων θηλαστικών
Στόχος: Να γνωρίσουν οι μαθητές μέσω των ήχων που χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν, κάποια θηλαστικά.
Σενάριο 4ο – Σκουπίδια στη θάλασσα
Στόχος: Να συνειδητοποιήσουν πόσα χρόνια κάνουν κάποια σκουπίδια να αποσυντεθούν στη θάλασσα καθώς και την σημαντικότητα διατήρησης της καθαρότητας αυτού του περιβάλλοντος. 
Σενάριο 5ο – Κατηγορίες θαλάσσιων οργανισμών
Στόχος: Να μπορούν οι μαθητές να ταξινομούν τους θαλάσσιους οργανισμούς ανά κατηγορία. 
Σενάριο 6ο – Απειλούμενα είδη των ελληνικών θαλάσσιων οργανισμών
Στόχος: Να γνωρίσουν οι μαθητές τα απειλούμενα είδη των ελληνικών θαλάσσιων οργανισμών. 
Σενάριο 7ο – Είδη ψαριών
Στόχος: Να μάθουν οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα κοινά ψάρια των ελληνικών θαλασσών. 
Σενάριο 8ο – Απειλές θαλάσσιων θηλαστικών από ανθρώπινες δραστηριότητες
Στόχος: Να κατανοήσουν οι μαθητές  τις απειλές που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά από ανθρώπινες δραστηριότητες.


Εργαστήριο με θέμα: « Σχεδιάζοντας το δικό μας περιβαλλοντικό μονοπάτι »
  Ευτυχία Σιέμπενου-Βασιλική Κούζα (μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Κορθίου).

Σκοπός
Να μάθουν να σχεδιάζουν μια περιβαλλοντική διαδρομή σε προεπιλεγμένο χώρο, με συγκεκριμένους στόχους, προκαθορισμένους σταθμούς και δραστηριότητες.
Υλικά
·      Χαρτί του μέτρου (στρατσόχαρτο)
·      Μαρκαδόροι
·      Σελίδες σημειώσεων
·      Στυλό
Προετοιμασία
Πραγματοποίηση επίσκεψης σε προεπιλεγμένη διαδρομή με σκοπό την παρατήρηση και επιλογή σημείων-σταθμών.
Περιγραφή
·         Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες 5-7 ατόμων. (Χρόνος: 2 λεπτά)
·         Κάθε ομάδα συζητάει και επιλέγει 4 σταθμούς  από το πεδίο που επισκέφτηκε, οι οποίοι κατά τη γνώμη της είχαν το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. (Χρόνος: 3 λεπτά)
·         Οι εμψυχωτές σχεδιάζουν στον πίνακα το περιβαλλοντικό μονοπάτι καταγράφοντας τους σταθμούς της κάθε ομάδας. (Χρόνος: 3 λεπτά)
·         Η κάθε ομάδα καλείται να προτείνει στοχευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για έναν από τους τέσσερις σταθμούς  που έχει επιλέξει. (Χρόνος: 5 λεπτά)
·         Ο αντιπρόσωπος της κάθε ομάδας παρουσιάζει και εξηγεί τις προτεινόμενες δραστηριότητες, τις οποίες ο εμψυχωτής καταγράφει στον πίνακα στον αντίστοιχο σταθμό. (Χρόνος: 10 λεπτά)
·         Ακολουθεί συζήτηση με όλες τις ομάδες για παρατηρήσεις, διορθώσεις και εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων. Ο εμψυχωτής σε αυτό το σημείο διευκρινίζει τυχόν απορίες και εντοπίζει πιθανά προβλήματα, προτείνοντας λύσεις. Ο ρόλος του είναι σημαντικός καθώς προτείνει εναλλακτικές βιωματικές δραστηριότητες με στόχο τη μελέτη του περιβάλλοντος (ανθρωπογενούς και φυσικού) μέσω διαφόρων μεθόδων: ενεργοποίηση αισθήσεων, παρατήρηση, διεξαγωγή μετρήσεων, παιχνίδια, κ.ά. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη διαθεματική προσέγγιση των δραστηριοτήτων. (Χρόνος: 15 λεπτά)
·         Η κάθε ομάδα καλείται να ολοκληρώσει το περιβαλλοντικό της μονοπάτι σχεδιάζοντας τις δραστηριότητες των υπόλοιπων σταθμών που έχει επιλέξει. (Χρόνος:10 λεπτά)
·         Μέλη της κάθε ομάδας σχεδιάζουν με μαρκαδόρους στο χαρτί του μέτρου τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν δίνοντας έμφαση στους σταθμούς που επέλεξαν και αναφέροντας σύντομα τις αντίστοιχες δραστηριότητες. Σε αυτό το σημείο, η υπόλοιπη ομάδα προετοιμάζει και «ζωντανεύει» μια δραστηριότητα που έχει προεπιλεγεί. (πχ. θεατρικό, συνέντευξη, τραγούδι, κλπ.) (Χρόνος: 12 λεπτά)
·         Όλες οι ομάδες παρουσιάζουν το σύνολο της εργασίας.

Εργαστήριο με θέμα:“Διαβάζοντας θαλασσινές εικόνες»
  Ευτυχία Σιέμπενου-Βασιλική Κούζα (μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Κορθίου).
ΣΤΟΧΟΙ
Να μάθουν να παρατηρούν, να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις, να συνεργάζονται και κυρίως να προσεγγίζουν το Περιβάλλον με ολιστικό τρόπο.
ΥΛΙΚΑ
Δύο φωτογραφίες μεγέθους Α4, που η κάθε μία από αυτές περιλαμβάνει τμήματα με έντονες αντιθέσεις.
Έγχρωμο χαρτόνι μεγέθους Α4
Ατομικό φύλλο εργασίας για κάθε φωτογραφία (ένα για κάθε συμμετέχοντα)
Ομαδικό φύλλο εργασίας για κάθε φωτογραφία (ένα για κάθε ομάδα)
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Κόβουμε τα έγχρωμα χαρτόνια και τα κολλάμε πάνω στην κάθε φωτογραφία με δύο τρόπους. Στον πρώτο τρόπο, προβάλλουμε το ευχάριστο, θετικό σημείο της φωτογραφίας, ενώ στον δεύτερο προβάλλουμε το σημείο που εμπεριέχει έντονο περιβαλλοντικό πρόβλημα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1.       Χωρίζουμε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 5-6 ατόμων
2.       Δίνουμε σε όλους τους συμμετέχοντες κάθε ομάδας την ίδια φωτογραφία (με τα θετικά σημεία), καθώς και από ένα ατομικό φύλλο εργασίας και τους ζητάμε να απαντήσουν τις ερωτήσεις
3.       Όταν παρέλθει το πεντάλεπτο, μοιράζουμε τα ομαδικά φύλλα εργασίας (ένα για κάθε ομάδα) και ζητάμε από την ομάδα να συνθέσει τις προσωπικές απόψεις σε μία ομαδική άποψη, συμπληρώνοντάς το ομαδικό φύλλο μέσα σε 5 λεπτά.
4.       Ζητάμε από κάθε ομάδα να παρουσιάσει στην ολομέλεια τις απόψεις της για τη φωτογραφία που μελέτησε, σε συγκεκριμένο χρόνο όχι μεγαλύτερο από 2 λεπτά.
5.       Αφού παρουσιάσουν και οι 2 ομάδες τις απόψεις τους, δίνουμε πέντε ως δέκα λεπτά χρόνο για να αναπτυχθεί διάλογος μεταξύ όλων των συμμετεχόντων για θέματα που αφορούν τη φωτογραφία και δεν υπήρξε, κατά την παρουσίαση, συμφωνία.
6.       Ακριβώς η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για το δεύτερο τμήμα της ίδιας φωτογραφίας (αυτό που προβάλλει το πρόβλημα). Δεν ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες ότι πρόκειται για κομμάτι από την ίδια φωτογραφία.
7.       Όταν τελειώσει και αυτή η διαδικασία,  παρουσιάζουμε σε κάθε ομάδα ολόκληρη τη φωτογραφία.
8.       Ζητάμε να αναπτυχθεί διάλογος συγκρίνοντας τις απαντήσεις  κάθε ομάδας όταν έβλεπαν τα τμήματα των φωτογραφιών  με τις τωρινές απαντήσεις που μπορεί να έχουν βλέποντας  τη συνολική εικόνα.
9.       Όταν ολοκληρωθεί το παραπάνω στάδιο, ζητάμε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν τους στόχους που θεωρούν ότι είχε το εργαστήριο, και αν πέτυχε κάποιους από αυτούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου