Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

Αίτηση ημερίδας Οδηγίες: Κάνετε αντιγραφή των στοιχείων της αίτησης και επικόλληση σε ένα αρχείο word. Αφού συμπληρώσετε την αίτηση την εκτυπώνετε και την στέλνετε στο FAX: 2282061423
Αίτηση Εκπαιδευτικού
για συμμετοχή σε ημερίδα του ΚΠΕ Κορθίου
___________________________________________________________

Προς το ΚΠΕ  Κορθίου
Όνομα..................................................................
Επώνυμο..............................................................
Σχολείο.................................................................
Ειδικότητα...........................................................
Τηλ. Σχολείου......................................................
Τηλ. Κινητό..........................................................
Παρακαλώ να δεχθείτε τη αίτηση μου για την ημερίδα του ΚΠΕ με θέμα: ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................   Ο Δ/ντής                                                                                                                                   
                                                                                                    Ο Αιτών 


του Σχολείου