Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Διήμερο σεμινάριο ΚΠΕ κορθίου 23/5-24/5
Το διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο του Κ.Π.Ε. Κορθίου, με θέμα «Ανθρώπινες παρεμβάσεις: παραδείγματα αειφορικής διαχείρισης στο φυσικό περιβάλλον» το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Υπεύθυνες Π.Ε. Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Α’Αθήνας, Γ’Αθήνας, Δυτικής Αττικής και την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων στις 23 και 24 Μαΐου 2015 ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε μεταξύ άλλων, επίσκεψη σε ανακατασκευασμένο νερόμυλο, σε επισκευασμένο ταβλόμυλο-ιδιαίτερο είδος μύλου που υπάρχει μόνο στην περιοχή του Κορθίου-καθώς επίσης και επίσκεψη στο Μέσα Βουνί, παραδοσιακό αγροτικό οικισμό της περιοχής του Κορθίου.
Η Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Κορθίου ευχαριστεί θερμά τόσο τις εισηγήτριες για τη συνεργασία και συμβολή τους στην υλοποίηση του σεμιναρίου όσο και τους εκπαιδευτικούς από τις προαναφερθείσες Δ/νσεις Εκπ/σης για την ενεργό συμμετοχή τους σε αυτό.
Εις το επανιδείν!
Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

Μονοπάτια της Άνδρου - διαδρομές κάτω από το αιγαιοπελαγίτιο φως


Μονοήμερο - Διήμερο
Η Άνδρος διαθέτει ποικιλία βιοτόπων που ευνοούν τις συνθήκες για μια πλούσια βιοποικιλότητα. Είναι νησί με μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων, πλούσια βλάστηση, με πολλά επιφανειακά και υπόγεια νερά, στοιχεία που της δίνουν ξεχωριστό χαρακτήρα σε σχέση με τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων.
Διαθέτει επίσης ένα πλούσιο  δίκτυο από λιθόκτιστα μονοπάτια που διασχίζουν ρεματιές, πλαγιές, δασικά οικοσυστήματα, παραλίες, κορυφογραμμές και χωριά, ζωτικές αρτηρίες που άλλοτε έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα των ανδριωτών.    Κατασκευές με ιδιαίτερη τεχνική που συνέδεαν απομακρυσμένες  περιοχές και που έσφυζαν από ζωή.
Το ΚΠΕ Κορθίου προσπαθεί με το ομώνυμο πρόγραμμα να προσεγγίσει  τα μονοπάτια της Άνδρου, σαν διαδρομές στον  χώρο και το χρόνο, με βιωματικό τρόπο ώστε να αναδειχθεί η αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
         Να γνωρίσουν οι μαθητές το ιδιαίτερο οικοσύστημα του νησιού.
         Να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες των ανθρώπινων παρεμβάσεων που έχουν  δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον.
 • Να κατανοήσουν την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος.
         Να μάθουν να αναγνωρίζουν είδη χλωρίδας και πανίδας.
         Να καταλάβουν την χρησιμότητα διάφορων ξερολιθικών κατασκευών και την σχέση τους με την ορθολογική διαχείριση.
         Να αποκτήσουν  δεξιότητες συλλογικής εργασίας και να εκφράσουν τα συμπεράσματα και τις εντυπώσεις τους με τρόπο ελεύθερο και δημιουργικό.
         Να βιώσουν την αρμονία του υγιούς οικοσυστήματος δια μέσω του συνόλου των αισθήσεων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ευαισθητοποίηση: Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται σχετικά με ανθρώπινες παρεμβάσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Γνωστικό-Θεωρητικό:  Οι μαθητές μαθαίνουν:
·         την ιστορία της Άνδρου
·         τις αιτίες της μετατροπής του φυσικού περιβάλλοντος σε ανθρωπογενές,
·          τους παράγοντες που καθόρισαν τις σχέσεις ανθρώπου και περιβάλλοντος,  
·         την ποικιλία των ενδιαιτημάτων της Άνδρου,
·          την βιοποικιλότητα της Άνδρου,
·         τα είδη χλωρίδας και πανίδας που χρήζουν  προστασίας,
·         τις ανθρώπινες παρεμβάσεις που υποβαθμίζουν  το περιβάλλον.

Πρακτικό-Βιωματικό: Οι μαθητές ακολουθούν μια διαδρομή και προσεγγίζουν με βιωματικό τρόπο την ορθολογική – χρήση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Με κατάλληλα διαμορφωμένες δράσεις χρησιμοποιούν το σύνολο των αισθήσεων τους, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Παρατηρούν και καταγράφουν ανθρώπινες παρεμβάσεις και είδη χλωρίδας – πανίδας και επισημαίνουν την χρησιμότητα διαφόρων παρεμβάσεων.
Δημιουργικό: Οι μαθητές σχεδιάζοντας τη διαδρομή καταγράφουν τις σημαντικότερες κατασκευές και αιτιολογούν τις επιλογές τους, προτείνουν τρόπους ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος, απολαμβάνοντας την γαλήνη και την ηρεμία που προσφέρει η φύση.
Παρουσίαση: Οι ομάδες εργασίας παρουσιάζουν τα συμπεράσματα τους, εκφράζουν με καλλιτεχνικό τρόπο την εμπειρία τους από την επίσκεψη στο μονοπάτι. και αξιολογούν το πρόγραμμα.

ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ

09:00 - 10:00
ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • Άφιξη των μαθητών στο μονοπάτι.
 • Καλωσόρισμα των μαθητών, ευαισθητοποίηση - Σύντομη παρουσίαση του προγράμματος και των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο πεδίο.
 • Κανόνες Ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται, επεξήγηση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν.
 • Παρουσίαση των σημαντικότερων ιστορικών σταθμών της Άνδρου, καθώς και τις ανάγκες των ανθρώπων που δημιούργησαν το ανθρωπογενές περιβάλλον της Άνδρου.
 • Διανομή σάντουιτς.
 • Παρουσίαση των κυριότερων ανθρώπινων παρεμβάσεων που μπορεί να συναντήσει κάποιος ακλουθώντας κάποια διαδρομή, καθώς και την σχέση αυτών με την αειφορική διαχείριση.
 • Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες και εφοδιασμός απαραίτητου εξοπλισμού. (Ενδυματολογικός και τεχνικός εξοπλισμός).

10:00 - 14:00
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
 • Οι μαθητές παρατηρούν και καταγράφουν χαρακτηριστικά του πεδίου.
 • Γνωρίζουν, μέσω του συνόλου των αισθήσεων τον χώρο γύρω από το μονοπάτι.
 • Αναγνωρίζουν είδη χλωρίδας και πανίδας.
 • Συμπληρώνουν φύλλα εργασίας.
 • Επισημαίνουν τα σημαντικότερα σημεία της διαδρομής και αιτιολογούν τις απαντήσεις.
 • Παρουσιάζουν τις εργασίες τους και συμπληρώνουν έντυπα αξιολόγησης του προγράμματος.

14:00

ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
11:30 - 12:00

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • Άφιξη των μαθητών στο Κ.Π.Ε. Κορθίου.
 • Καλωσόρισμα των μαθητών
 • Διανομή σάντουιτς
12:00 - 14:00

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • Ξενάγηση στους ιστορικούς χώρους του κτιριακού συγκροτήματος της Αγίας Τριάδας όπου στεγάζεται το Κ.Π.Ε. Κορθίου.
 • Ευαισθητοποίηση - Παρουσίαση των σημαντικότερων ιστορικών σταθμών της Άνδρου, καθώς και τις ανάγκες των ανθρώπων που δημιούργησαν το ανθρωπογενές περιβάλλον της Άνδρου.
 • Οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο πεδίο.
 • Κανόνες Ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται, επεξήγηση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.
 • Κατανομή των μαθητών σε ομάδες.
 • Δραστηριότητες και φύλλα εργασίας ακολουθώντας την διαδρομή από το ΚΠΕ προς τον παλαιό οικισμό του Μουσιώνα.
14:00
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  


09:00 - 10:00

 • Άφιξη των μαθητών στο μονοπάτι.  
 • Παρουσίαση των κυριότερων ανθρώπινων παρεμβάσεων που μπορεί να συναντήσει κάποιος ακλουθώντας κάποια διαδρομή, καθώς και την σχέση αυτών με την αειφορική διαχείριση.
 • Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες και εφοδιασμός απαραίτητου εξοπλισμού. (Ενδυματολογικός και τεχνικός εξοπλισμός).
 • Διανομή σάντουιτς.
 • Παρουσίαση των οικοτόπων της Άνδρου καθώς και τα πιο ενδιαφέροντα είδη χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενεί.

10:00 - 14:00
 • Οι μαθητές παρατηρούν και καταγράφουν χαρακτηριστικά του πεδίου.
 • Γνωρίζουν, μέσω του συνόλου των αισθήσεων τον χώρο γύρω από το μονοπάτι.
 • Αναγνωρίζουν είδη χλωρίδας και πανίδας.
 • Συμπληρώνουν φύλλα εργασίας.
 • Επισημαίνουν τα σημαντικότερα σημεία της διαδρομής και αιτιολογούν τις επιλογές τους.
 • Αντίληψη του χώρου μέσα από διάφορα παιχνίδια ανάλογα με την ηλικία των μαθητών.
 • Παρουσιάζουν τις εργασίες τους και συμπληρώνουν έντυπα αξιολόγησης του προγράμματος.

14:00

ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

Σεμινάριο:Ανθρώπινες παρεμβάσεις, παραδείγματα αειφορικής διαχείρισης στο φυσικό περιβάλλον (2-24 Μαΐου 2015) Το ΚΠΕ Κορθίου σε συνεργασία με τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε, Α΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δυτικής Αττικής και την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε Νομού Κυκλάδων, στο πλαίσιο του Έργου « Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον & την Αειφορία στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους – Άξονας Προτεραιότητας 9»,   πρόκειται να πραγματοποιήσει στην Άνδρο διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:  « Ανθρώπινες παρεμβάσεις: παραδείγματα αειφορικής διαχείρισης στο φυσικό περιβάλλον», το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 2015, στην κεντρική αίθουσα παρουσιάσεων του ΚΠΕ.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΙΟΥ 2015
  
 
15:30 – 16:00   Προσέλευση συμμετεχόντων, εγγραφές, χαιρετισμοί.

16:00 – 16:30   Παιχνίδι γνωριμίας -  ΚΠΕ Κορθίου.

16:30 – 16:45   Παρουσίαση προγραμμάτων του ΚΠΕ Κορθίου.
                            Άννα Κουκούτση – Υπεύθυνη του ΚΠΕ Κορθίου και Νικόλαος Χαζάπης - 
                            Αναπληρωτής Υπεύθυνος του ΚΠΕ Κορθίου.

16:45 – 17:00   Εισήγηση με θέμα: « Η τέχνη των ερωτήσεων και η σημασία τους στην    
                            Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μικρών και μεγάλων» Διαμαντή
                            Χρυσάννα, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Π.Ε  Ν.
                            Κυκλάδων,MFA.

17:00 – 18:00   Eργαστήριο με θέμα: «Οι λιθιές και τα κύματα χέρι με χέρι, μια πατούσα        
                            Που σύναξε σοφία στην άμμο – Ανακαλύπτουμε το περιβάλλον με τη
                            Συνείδηση του παρελθόντος»- Οι συμμετέχοντες σε δύο ομάδες-  
                            Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Κορθίου.
                           
18:00 – 19:30   Επίσκεψη στον ταβλόμυλο της περιοχής Κορθίου. Παιδαγωγική ομάδα του
                            ΚΠΕ Κορθίου.      

19:30 – 20:00   Διάλειμμα.

20:00 – 21:00   Συνέχεια του εργαστηρίου – εναλλαγή ομάδων. Παιδαγωγική ομάδα
                           Του ΚΠΕ Κορθίου.

21:00                 Δείπνο.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΙΟΥ 2015
Α΄ Ομάδα 
09:00 – 10:30   Εργαστήριο με θέμα: «Παίζοντας και αξιοποιώντας τεχνικές του εκπαι-
                            δευτικού δράματος και των ερωτήσεων μέσα στην ομάδα».   Διαμαντή
                            Χρυσάννα, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Π.Ε  Ν.
                            Κυκλάδων,MFA.
                                                                      Β΄ Ομάδα
09:00 – 10:30   Εργαστήριο με θέμα: «Η παλέτα της φύσης στην εκπαίδευση για το 
                           Περιβάλλον» Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Κορθίου.

10:30 – 13:30   Επίσκεψη σε πεδίο. Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Κορθίου.

13:30 – 14:00   Επιστροφή στο ΚΠΕ – Γεύμα.

14:00 – 16:00   Εργαστήριο με θέμα: «Η φωτογραφία ως εκπαιδευτικό μέσο στην                                                                                         
                           Εκπαίδευση για την αειφορία». Τσίγκου Αλεξάνδρα, Υπεύθυνη
                           Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε Δυτικής Αττικής και Γαλανοπούλου
                           Νάντια, μέλος της Π.Ο του ΚΠΕ Ελευσίνας.) ( Α΄ ΟΜΑΔΑ).

14:00 – 16:00   Εργαστήριο με θέμα: «Το περιβαλλοντικό μονοπάτι και η χαρτογράφηση
                            του - πλαίσιο αναστοχασμού σχετικά με τις αρχές της αειφορικής
                            Διαχείρισης στο φυσικό περιβάλλον».  Δημοπούλου Μαρία, Υπεύθυνη       
                            Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε Αθηνών και  Κύρδη
                            Καλλιόπη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών θεμάτων Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε Αθηνών. 
                            (Β΄ ΟΜΑΔΑ).

16:00 – 16:30   Παρουσιάσεις εργασιών των ομάδων. 

16:30 – 17:00   Αξιολόγηση-κλείσιμο σεμιναρίου.