Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Υποβολή προσφορών για προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών-μελάνια, χαρτικών-γραφική ύλη του ΚΠΕ Κορθίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Κόρθι : 28-2-2019
Αριθ. Πρωτ.: 14
Βαθμός Προτερ.:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
Κ.Π.Ε. ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
-----


Ταχ. δ/νση

Τ.Κ.

Ιστοσελίδα
Πληροφορίες
Τηλέφωνο/ΦΑΞ
Ηλεκτρ.  δ/νση

: Κτηριακό συγκρότημα Αγ.    ..Τριάδας Κορθίου Άνδρου
: 845 02
:Κουκούτση Άννα
: 22820 61423


ΠΡΟΣ:           
ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
               ΚΟΙΝ:              
                           

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών-μελάνια, χαρτικών-γραφική ύλη κλπ προς το  ΚΠΕ Κορθίου για την χρονική περίοδο 13-3-2019 έως και 30-6-2019.      

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου Άνδρου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή αναλωσίμων εκτυπωτών, χαρτικών και ειδών γραφικής ύλης  για τις ανάγκες του ΚΠΕ Κορθίου.
Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά προς το ΚΠΕ Κορθίου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και το ΦΠΑ, η οποία θα ισχύει  για την χρονική περίοδο από 13-3-2019 έως και 30-6-2019.

Έναρξη υποβολής των προσφορών είναι η 28/2/2019 και  λήξη η 15/3/2019 στις 12:00 το μεσημέρι.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις παρακαλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο.   
                                                                                                                                                               
Οι  προσφορές μπορούν να σταλούν υπογεγραμμένες και σφραγισμένες, είτε ταχυδρομικά, (ΚΠΕ Κορθίου Άνδρου-Κτιριακό συγκρότημα Αγίας Τριάδας –Κόρθι) είτε με κατάθεση τους, ιδιοχείρως στα γραφεία του ΚΠΕ Κορθίου Άνδρου, είτε με mail(kpekorthiou@gmail.com).
Από τον διαγωνισμό θα προκύψει ένας μόνο ανάδοχος με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που υπάρχουν προμηθευτές με την ίδια τιμή θα γίνει κλήρωση, παρουσία όλων στα γραφεία του ΚΠΕ για την ανάδειξη του ενός προμηθευτή.
Σε περίπτωση συνεργασίας μας θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η εξόφληση γίνεται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) συνήθως μέσα σε λίγους μήνες από την έκδοση του σχετικού παραστατικού(τιμολογίου κλπ). Για τις νόμιμες κρατήσεις το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θα σας αποστείλει την αντίστοιχη βεβαίωση για φορολογική χρήση στο τέλος του οικονομικού έτους.

Συνημμένο: Οικονομική προσφορά για
                      μελάνια, χαρτικά – γραφική ύλη                                                                                       
                                                                                                          
                                                                                                             Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Κορθίου
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                          


                                                                                                                      ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΑΝΝΑ


ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-ΜΕΛΑΝΙΑ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Ονομασία επιχείρησης ………………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση ………………………………………………………………………………………………………………..
Τηλέφωνο …………………………………………………………………………………………………………………

Χρονικό διάστημα από 130-3-2019 έως και 30-6-2019
A/A
ΕΙΔΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΚΑΘΑΡΗ
 ΑΞΙΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
1
Κούτα Χαρτί Α4 80 gr (φωτοαντιγραφικό)
10
2
Πακέτο χαρτί Α3 80 γρ.500 φ. Fabriano
1
3
Στυλό bic Cristal medium blue
100
4
Κουτί με πλαστικά σπιράλ βιβλιοδεσίας 14mm
2
5
Ζελοτέϊπ panfix ταινία
10
6
Γόμα (μπλέ - κόκκινη)
10
7
Χάρτινος φάκελος οικολογικός με λάστιχο
80
8
Pilot μαρκαδόρος διαφανειών permanents
20
9
Πακέτο ζελατίνες πλαστικοποίησης Α4
2
10
Πακέτο Ζελατίνες πλαστικοποίησης Α3 
1
11
Πακέτο με πλαστικά  εξώφυλλα βιβλιοδεσίας Α4 100
2
12
Πακέτο  ζελατίνες πολύτρυπες Comics A
2
13
Πακέτο Συνδετήρες Veto (Νο 7)
3
14
Πακέτο Ανταλλακτικά συρραπτικού ROM 
3
15
Τόνερ Φωτοτυπικού Konica Minolta C253 με κωδικό ΤΝ213Y
1
16
Τόνερ Φωτοτυπικού Konica Minolta C253 με κωδικό ΤΝ213Κ
1
17
Τόνερ Φωτοτυπικού Konica Minolta C253 με κωδικό ΤΝ213M
1
18
Τόνερ Φωτοτυπικού Konica Minolta C253 με κωδικό ΤΝ213C
1
19
Χαρτόνι κατασκευών κανσον
20
20
Χαρτόνι σκληρό άσπρο
40

Ημερομηνία………………………………………………..
                                                                                                  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                          1.  ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΑΝΝΑ

                                                                                          2. ΧΑΖΑΠΗΣ ΝΙΚΟΣ


Υπογραφή-σφραγίδα