Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

Ημερίδα: Οι μύλοι της Άνδρου, από την προβιομηχανική τεχνολογία στον ατμό (25-2-2016)

Το ΚΠΕ Κορθίου, στο πλαίσιο του Έργου «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης,  Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου(Α.Π Κ1/200789/10.12.2014 και Α.Π Κ1/164742/16.10.2015 αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων) το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους, θα διοργανώσει στην Άνδρο, την Πέμπτη  25 Φεβρουαρίου 2016,  ημερίδα με θέμα: «Οι Μύλοι της Άνδρου: από την προβιομηχανική τεχνολογία στον ατμό» , στην κεντρική αίθουσα παρουσιάσεων του ΚΠΕ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
17:00 – 17:30   Προσέλευση συμμετεχόντων, εγγραφές.
17:30 – 17:45   Εισήγηση με θέμα: «Ιστορική προσέγγιση των μύλων» Νομικός Στέφανος, Αρχιτέκτων.
17:45 – 18:15   Εισήγηση με θέμα: «Οι Νερόμυλοι» Λεκού Όλγα-Αρχιτέκτων-Αναστηλώτρια.
18:15 – 18:45   Εισήγηση με θέμα: «Οι  Ανεμόμυλοι»Νομικός Στέφανος- Αρχιτέκτων.
18:45 – 19:00   Εισήγηση με θέμα: «Σημερινή κατάσταση & προοπτικές» Λεκού Όλγα  Αρχιτέκτων-Αναστηλώτρια.
19:00 – 19:30   Διάλειμμα.
19:30 – 19:45   Εισήγηση με θέμα: «Η Φάμπρικα των Στενιών στο χώρο και στο χρόνο» Βασιλόπουλος Νικόλαος-Αρχιτέκτων-Ερευνητής, Συγγραφέας.
19:45 – 20:05   Εισήγηση με θέμα: «Τα Λιοτρίβια στην Άνδρο» Σπέης Γεώργιος-Ηλεκτρολόγος-μηχανικός, Ερευνητής .
20:05 – 20:25   Εισήγηση με θέμα: «Ο Οριζόντιος Ανεμόμυλος στο Αιγαίο» Σπέης Γεώργιος Ηλεκτρολόγος-μηχανικός, Ερευνητής.
20:25 – 21:00   Συζήτηση-Αξιολόγηση-Κλείσιμο ημερίδας.