Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018

Επισκέψεις σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Κορθίου (2018)

ΚΥΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Α/Α
Όνομα σχολικής μονάδας
Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Τίτλος προγράμματος του ΚΠΕ
Ημερομηνίες παρακολούθησης του προγράμματος
Αριθμός μαθητών
1.
Δημοτικό Σχολείο Χώρας
Άνδρου
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων
«Μονοπάτια της Άνδρου – διαδρομές κάτω από το αιγαιοπελαγίτικο φως»
5-3-2018
30
2.
Δημοτικό Σχολείο Χώρας
Άνδρου
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων
«Μονοπάτια της Άνδρου – διαδρομές κάτω από το αιγαιοπελαγίτικο φως»
6-3-2018
33
3.
1ο Δημοτικό Σχολείο Π. Φαλήρου
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης
Δ’ Αθηνών
«Το μονοπάτι του νερού»
13-3-2018 έως και 14-3-2018
45
4.
Δημοτικό Σχολείο Χώρας
Άνδρου
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων
«Μονοπάτια της Άνδρου – διαδρομές κάτω από το αιγαιοπελαγίτικο φως»
21-3-2018
32
5.
Δημοτικό Σχολείο Χώρας
Άνδρου
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων
«Μονοπάτια της Άνδρου – διαδρομές κάτω από το αιγαιοπελαγίτικο φως»
22-3-2018
20
6.
Δημοτικό Σχολείο Χώρας
Άνδρου
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων
«Η θάλασσα καθρέφτης μας»
29-3-2018
25
7.
8ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης
Γ’ Αθήνας
«Η θάλασσα καθρέφτης μας»
26-4-2018 έως και 27-4-2018
48
8.
25ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης
Γ’ Αθήνας
«Ταξίδι στους δρόμους της φωτιάς»
3-5-2018 έως και 4-5-2018
21
9.
2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικιάς Πάρου
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων
«Το μονοπάτι του νερού»
17-5-2018 έως και 18-5-2018
40
10.
8ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
Δ/νση
Α/θμιας  Εκπ/σης Α΄ Αθήνας
«Η θάλασσα καθρέφτης μας»
21-5-2018 έως και 22-5-2018
31
11.
1ο Δημοτικό Σχολείο Σύρου
Δ/νση Α/θμιας
Εκπ/σης Κυκλάδων
«Ο Μύλης, η μύλη και οι μύλοι της Άνδρου»
24-5-2018 έως και 25-5-2018
21
12.
Δημοτικό Σχολείο Όρμου Κορθίου
Δ/νση Α/θμιας
Εκπ/σης Κυκλάδων
«Ανιχνεύοντας το παρελθόν: Κυκλαδικός πολιτισμός και αρχαίοι οικισμοί της Άνδρου»
30-5-2018
29
13.
Δημοτικό Σχολείο Όρμου Κορθίου
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων
«Ανιχνεύοντας το παρελθόν: Κυκλαδικός πολιτισμός και αρχαίοι οικισμοί της Άνδρου»
31-5-2018
31
14.
Δημοτικό Σχολείο Χώρας
Άνδρου
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων
«Μονοπάτια της Άνδρου – διαδρομές κάτω από το αιγαιοπελαγίτικο φως»
4-6-2018
24
15.
Δημοτικό Σχολείο Χώρας
Άνδρου
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων
«Μονοπάτια της Άνδρου – διαδρομές κάτω από το αιγαιοπελαγίτικο φως»
6-6-2017
20
16.
Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων
«Το μονοπάτι του νερού»
7-6-2018 έως και 8-6-2018
16

          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Α/Α
Όνομα σχολικής μονάδας
Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Τίτλος προγράμματος του ΚΠΕ
Ημερομηνίες παρακολούθησης του προγράμματος
Αριθμός μαθητών
1.
10ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Α’ Αθήνας
«Μονοπάτια της Άνδρου – διαδρομές κάτω από το αιγαιοπελαγίτικο φως»
13-3-2018 έως και 14-3-2018
21
2.
12ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Γ’ Αθήνας
« Ο Μύλης η μύλη και οι μύλοι της Άνδρου»
26-4-2018 έως και 27-4-2018
36
3.
9ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Γ’ Αθήνας
«Το μονοπάτι του νερού»
3-5-2018 έως και 4-5-2018
50
4.
4ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας
«Το μονοπάτι του νερού»
7-6-2018έως και 8-6-2018
35

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου