Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

"Προστατευόμενες περιοχές & προστατευόμενα είδη της Άνδρου - πρόγραμμα Life"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

  • 09:00 – 09:30  Προσέλευση συμμετεχόντων, εγγραφές, χαιρετισμοί.
  • 09:30 – 10:00  LIFE Άνδρου-ένα πρόγραμμα για τη φύση και τον άνθρωπο – Ισίδωρος Νικολάου, Συντονιστής του προγράμματος.
  • 10:00 – 10:30  Δράσεις για την προστασία των πουλιών της Άνδρου – Αναστάσιος Δημαλέξης. NCC, Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος.
  • 10:30 – 10:45  Συζήτηση
  • 10:45 – 11:15  LIFE και οικονομική ζωή του νησιού  – Δημήτρης Πανταζής-Υπεύθυνος Επικοινωνίας του προγράμματος.
  • 11:15 – 11:45  Θαλάσσιοι βιότοποι  - Δημήτρης Ζάννες, Φροντιστής πεδίου.
  • 11:45 – 12:00  Συζήτηση -- Διάλειμμα
  • 12:00 – 12:30  Η Εθελοντική ομάδα διατήρησης της βιοποικιλότητας της Άνδρου  -  Μαργαρίτα Τζάλι, εκπρόσωπος της Ορνιθολογικής Εταιρίας.
  • 12:30 – 13:00  Η Περιβαλλοντική- Εκπαιδευτική διάσταση του προγράμματος - Ρούλα Τρίγκου, εκπρόσωπος της Ορνιθολογικής Εταιρίας.
  • 13:00 – 13:30 Συζήτηση- κλείσιμο ημερίδας.
 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ

Τάσος Δημαλέξης, Δρ. Βιολογίας, NCC επε

Η παρουσίαση συνόψισε τα βασικά στοιχεία και δράσεις του προγράμματος Life που υλοποιείται στην Άνδρο, με έμφαση στις δράσεις μελέτης, διαχείρισης και προστασίας των τεσσάρων ειδών χαρακτηρισμού της τοπικής ΖΕΠ, δηλαδή του μαυροπετρίτη, του θαλασσοκόρακα, του σπιζαετού και του αιγαιόγλαρου.
Εγινε περιγραφή της οικολογίας και των βασικών απειλών που αντιμετωπίζουν τα είδη αυτά, καθώς και των μέτρων που θα λάβει το πρόγραμμα για την άρση των αιτιών των απειλών αυτών καθώς και για την πιλοτική αντιμετώπιση των επιπτώσεων τους στους πληθυσμούς των απειλούμενων ειδών. Έγινε επίσης αναφορά  στα μέτρα συνολικής διαχείρισης της Ζώνης Ειδικής Προστασίας, όπως το Σχέδιο Διαχείρισης και οι συνοδευτικές του μελέτες, καθώς και στο ευρύ πρόγραμμα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και συμμετοχής του κοινού στις δράσεις προστασίας.
Τονίστηκε τέλος η σημασία της συνεργασίας των τριών εταίρων του έργου, δηλαδή του Δήμου Άνδρου, της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και της συμβουλευτικής εταιρείας σε θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας της ΖΕΠ της Άνδρου, με τρόπο συμβατό προς την τοπική ανάπτυξη και τις προσδοκίες της Ανδριώτικης κοινωνίας.

Η Εθελοντική Ομάδα Διατήρησης της Βιοποικιλότητας της Άνδρου

 Μαργαρίτα Τζάλη, Συντονίστρια Δικτύου Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE+ΦΥΣΗ «Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας της Άνδρου για την επίτευξη Ευνοϊκού Καθεστώτος Διατήρησης των ειδών προτεραιότητάς της», που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2011, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στην Εθελοντική Ομάδα του Προγράμματος, με σκοπό την παρακολούθηση, αλλά και την προστασία της βιοποικιλότητας του νησιού μέσα από ένα ευρύ φάσμα δράσεων.
Η Εθελοντική Ομάδα θα συμβάλλει στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων στην περιοχή του Προγράμματος, συμμετέχοντας έτσι ενεργά στην υλοποίησή του. Μεταξύ άλλων:
·         Θα πραγματοποιήσει παρακολούθηση των ειδών πουλιών στα οποία στοχεύει το πρόγραμμα,
·         Θα αναλάβει , με την καθοδήγηση ειδικών, τη λειτουργία του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών για άγρια πουλιά, που θα δημιουργηθεί στο Κόρθι,
·         Θα συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών του νησιού καθώς και των τοπικών κατοίκων, μέσω της πραγματοποίησης οικοπεριηγήσεων και της τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων,
·         Θα συμμετάσχει στις δράσεις του προγράμματος που αφορούν στην δημιουργία τεχνητών φωλιών για τα θαλασσοπούλια στις νησίδες, την επόπτευση της περιοχής, τη φύτευση αυτοφυών φυτών και θάμνων κ.α.
Η ομάδα των εθελοντών θα εκπαιδευτεί στην παροχή πρώτων βοηθειών σε τραυματισμένα πουλιά και ορφανούς νεοσσούς, από το εξειδικευμένο προσωπικό του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ANIMA. Επιπλέον, θα εκπαιδευτεί στην παρακολούθηση των πουλιών και των βιοτόπων τους, καθώς και των απειλών που αυτά αντιμετωπίζουν, τόσο μέσα από τη συμμετοχή σε ένα δίκτυο εθελοντών της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα (Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδος-ΙΒΑ Caretekers), όσο και μέσα από τη συμμετοχή στις πολυάριθμες δράσεις του προγράμματος LIFE  στο νησί. Οι εθελοντές θα παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια εκπαίδευσης που θα οργανωθούν στην Άνδρο από την Ορνιθολογική και την ΑΝΙΜΑ.


«Life Άνδρου – ένα πρόγραμμα για την φύση και τον άνθρωπο»
 
Ισίδωρος Νικολάου – συντονιστής του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναφέρεται:
Στη διατήρηση της ΖΕΠ Άνδρου για την επίτευξη ικανοποιητικής προστασίας προστατευόμενων πτηνών και εκτείνεται στις περιοχές Natura του νησιού.
Αφορά 4 είδη σπάνιων & απειλούμενων πτηνών: α) Σπιζαετό β) Μαυροπετρίτη γ) Αιγαιόγλαρο δ) Θαλασσοκόρακας
Υλοποιείται από 3 εταίρους τον Δήμο Άνδρου, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την NCC. Ο προϋπολογισμός είναι 1.805.749 €
Στόχοι του προγράμματος:
·         Πρόταση, δημιουργία και λειτουργία ενός καλά δομημένου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης της περιοχής προστασίας της Άνδρου
·         Άμεσες και έμμεσες ωφέλειες των πληθυσμών ειδών – στόχων, μέσω στοχευμένων δράσεων και ευαισθητοποίησης του κοινού

Οι κατηγορίες των δράσεων του προγράμματος αφορούν:

1.      Προπαρασκευαστικές δράσεις (σχέδιο διαχείρισης, μελέτη κλπ)
2.      Διαχειριστικές δράσεις προστασίας των πτηνών
3.      Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
4.      Λειτουργία και παρακολούθηση του προγράμματος - σχεδιασμός για το μέλλον

« Η επιχειρηματική διάσταση της διάσωσης του Περιβάλλοντος»

Πανταζής Δημήτρης - Φαρμακοποιός

Στην εισήγηση έγινε αναφορά στη σχέση ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Ειδικότερα: στην έννοια της ανάπτυξης, στις διαστάσεις της (οικονομική και ανθρώπινη) και στο κατά πόσο είναι επιθυμητές όλες οι μορφές ανάπτυξης .
Κατόπιν έγινε αναφορά στην βιώσιμη ανάπτυξη και στους 3 πυλώνες που την στηρίζουν.
Στο τρίτο σκέλος της εισήγησης αναφέρθηκαν θέματα όπως: το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – η τουριστική βιομηχανία – ο οικοτουρισμός, συνιστώσες και συνεισφορά του και στα χαρακτηριστικά των οικο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου