Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

ΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤα μανιτάρια ως είδος ανήκουν σε ξεχωριστό βασίλειο, το βασίλειο της μυκοχλωρίδας και δεν αποτελούν μέρος της χλωρίδας ή της πανίδας ενός βιοτόπου. Τα μανιτάρια παίζουν μεγάλο και καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της αποικοδόμησης και αποσύνθεσης των νεκρών οργανισμών και χωρίς αυτά η γη θα  ήταν ένα απέραντο νεκροταφείο οργανικής ύλης. Στην Άνδρο υπάρχουν πάρα   κι αυτό διότι οι κλιματολογικές συνθήκες, με τις σχετικά μεγάλες βροχοπτώσεις, τα υψηλά ποσοστά υγρασίας και τις σταθερές θερμοκρασίες κατά την διάρκεια του χειμώνα,  ευνοούν την εμφάνιση των μανιταριών σε πολλές περιοχές του νησιού.  Το Κ.Π.Ε. Κορθίου, διαμέσου του προγράμματος μεταφέρει γνώσεις στους μαθητές για την σπουδαιότητα τους στη φύση, τη διατροφή, τη φαρμακολογία κ.α. 
πολλά είδη μανιταριών,
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
         Οι μαθητές να κατανοήσουν και να αγαπήσουν τη φύση, όχι σαν ακίνητη περιουσία, αλλά σαν ζωντανό οργανισμό που χρειάζεται τη φιλία και τη βοήθεια μας.
         Να αποκτήσουν γνώσεις για τους μύκητες και τη σημασία τους στο οικοσύστημα.
         Να προσεγγίσουν βιωματικά τον κόσμο των μυκήτων και να εξετάσουν τα είδη, συλλέγοντας, φωτογραφίζοντας και παρατηρώντας τα στο μικροσκόπιο.
         Να γνωρίσουν τη διατροφική τους αξία, τις φαρμακευτικές ιδιότητες και τους κινδύνους διαφόρων ειδών μανιταριών.
         Να γνωρίσουν μέσα από τις παραδόσεις και δοξασίες του τόπου τις διαστάσεις που η λαϊκή φαντασία πρόσδωσε στα μανιτάρια.
         Να αποκτήσουν στάση και ήθος απέναντι στη ποικιλομορφία της φύσης και να αναγνωρίσουν την  αξία κάθε είδους και το ρόλο του μέσα στην αλυσίδα της αειφορείας.
         Να καλλιεργήσουν  δεξιότητες συλλογικής εργασίας και να εκφράσουν τα συμπεράσματα και τις εντυπώσεις τους με τρόπο ελεύθερο και δημιουργικό.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ευαισθητοποίηση: Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται στα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα και αναγνωρίζουν το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτά. Μαθαίνουν τρόπους σωστής διαχείρισης των φυσικών πόρων και συμμετέχουν συλλογικά σε συζήτηση με προτάσεις και ιδέες για την οικονομία των καθημερινών τους αναγκών και δραστηριοτήτων.
Γνωστικό-Θεωρητικό:  Οι μαθητές μαθαίνουν για τους μύκητες, αναγνωρίζουν τη συμβολή των μυκήτων στην αποικοδόμηση και συλλέγουν στοιχεία για την αναγνώρισή τους σε διάφορες περιοχές. Μαθαίνουν το ρόλο των μανιταριών στην παράδοση, τη μυθολογία, την φαρμακευτική και τη διατροφή, και παίρνουν γνώσεις για την επικινδυνότητα κάποιων δηλητηριωδών μανιταριών.
Πρακτικό-Βιωματικό: Οι μαθητές επισκέπτονται διάφορα πεδία έρευνας, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και συλλέγουν μανιτάρια, παρατηρούν και καταγράφουν τα χαρακτηριστικά των βιοτόπων όπου βρέθηκαν. Παίρνουν μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας του εδάφους και φωτογραφίζουν τα είδη στα σημεία που τα συνέλεξαν. 
Δημιουργικό: Οι μαθητές συλλέγοντας όλα τα στοιχεία από το πεδίο έρευνας, τα εξετάζουν στο εργαστήριο φυσικοχημείας και παρατηρούν με τα μικροσκόπια και στερεοσκόπια όλα τα ενδιαφέροντα μέρη των μανιταριών. Στο τέλος καταγράφουν με συλλογικό τρόπο τα συμπεράσματά τους και προετοιμάζονται για την παρουσίαση των εργασιών τους.
Παρουσίαση: Οι ομάδες εργασίας παρουσιάζουν τα συμπεράσματα τους, εκφράζουν με καλλιτεχνικό τρόπο την εμπειρία τους από την επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. και αξιολογούν το πρόγραμμα.

ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ
08:30 - 09:30
ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • Άφιξη των μαθητών στο Κ.Π.Ε. Κορθίου.
 • Καλωσόρισμα των μαθητών, Ευαισθητοποίηση - Σύντομη παρουσίαση του προγράμματος των μανιταριών  και των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο πεδίο.
 • Κανόνες Ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται, Επεξήγηση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.
 • Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες και εφοδιασμός απαραίτητου εξοπλισμού. (Ενδυματολογικός και τεχνικός εξοπλισμός).
 • Διανομή Σάντουιτς.
09:30 - 10:00
ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
10:00 - 12:00
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
 • Εξερεύνηση σε πιθανά σημεία που φιλοξενούν μανιτάρια.
 • Καταγραφές, μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας εδάφους, φωτογραφίσεις και συλλογή ειδών. Παρατηρήσεις στα φύλλα εργασίας.
 • Καταγραφή του τοπίου και συλλογή χώματος για την ανάλυσή του στο εργαστήριο.
 • Παιδαγωγικά παιχνίδια στο πεδίο.
12:00 - 12:30
ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ Κ.Π.Ε. ΚΟΡΘΙΟΥ.
12:30 - 14:30
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ.
 • Οι μαθητές αναλύουν στο εργαστήριο τα είδη που συλλέξανε και τα ταξινομούν.
 • Οι ομάδες ελέγχουν τα φύλλα εργασίας τους και αρχειοθετούν τα τελικά συμπεράσματά τους και τις εντυπώσεις τους.
 • Η κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία της και γίνονται συζητήσεις.
 • Οι μαθητές συμπληρώνουν έντυπα αξιολόγησης του προγράμματος.
14:30
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΙΗΜΕΡΟ
ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
11:30 - 12:00
ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • Άφιξη των μαθητών στο Κ.Π.Ε. Κορθίου.
 • Καλωσόρισμα των μαθητών
 • Διανομή Σάντουιτς.
12:00 - 14:00
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 • Ευαισθητοποίηση - Παρουσίαση του προγράμματος και των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο πεδίο.
 • Κανόνες Ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται, Επεξήγηση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.
 • Ξενάγηση στους ιστορικούς χώρους του κτιριακού συγκροτήματος της Αγίας Τριάδας όπου στεγάζεται το Κ.Π.Ε. Κορθίου
 • Κατανομή των μαθητών σε ομάδες.
 • Εργασία στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Κ.Π.Ε. Κορθίου
14:00
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ.
 ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
08:30 - 08:45
ΑΦΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ Κ.Π.Ε. ΚΟΡΘΙΟΥ
 • Εφοδιασμός των μαθητών με τον κατάλληλο εξοπλισμό (ενδυματολογικό και τεχνικό).
08:45 - 09:15
ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ.
09:15 - 11:30
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ.
 • Εξερεύνηση σε πιθανά σημεία που φιλοξενούν μανιτάρια.
 • Καταγραφές, μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας εδάφους, φωτογραφίσεις και συλλογή ειδών. Παρατηρήσεις στα φύλλα εργασίας.
 • Καταγραφή του τοπίου και συλλογή χώματος για την ανάλυσή του στο εργαστήριο.
 • Παιδαγωγικά παιχνίδια στο πεδίο.
11:30 - 12:00
ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ Κ.Π.Ε. ΚΟΡΘΙΟΥ.
12:00 - 14:30
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ.
 • Οι μαθητές αναλύουν στο εργαστήριο τα είδη που συλλέξανε και τα ταξινομούν.
 • Οι ομάδες ελέγχουν τα φύλλα εργασίας τους και αρχειοθετούν τα τελικά συμπεράσματά τους και τις εντυπώσεις τους.
 • Η κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία της και γίνονται συζητήσεις.
 • Οι μαθητές συμπληρώνουν έντυπα αξιολόγησης του προγράμματος.
14:30
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου