Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

Αναζητώντας τους φυσικούς θησαυρούς της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Άνδρου

Το Κ.Π.Ε. Κορθίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία και το LIFE  Άνδρου, το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 πραγματοποίησε επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και για μέλη της τοπικής κοινωνίας της Άνδρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

08:30 – 09:00    Προσέλευση συμμετεχόντων-Εγγραφές-Χαιρετισμοί
09:00 – 09:15    ''Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας Άνδρου και το πρόγραμμα LIFE για τη βιώσιμη διατήρηση και διαχείρισή της'', Ισίδωρος Νικολάου, Συντονιστής Προγράμματος LIFE.
9:15 – 09:30     ''Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα είδη και τους οικότοπους της ΖΕΠ Άνδρου'',                                 Παναγιώτης Λατσούδης-Εκπαiδευτικός, ΠΕ14, Δασολόγος, Εκπρόσωπος NCC.      
09:30 – 09:45     ''Ανάδειξη της ΖΕΠ Άνδρου στην ευέλικτη ζώνη'', Αθηνά Αντύπα, Εκπρόσωπος                                    Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας.
 09:45                 Αναχώρηση με λεωφορείο Δήμου Άνδρου για την παραλία Κορθίου
10:00 – 11:00     Εκπαιδευτικές δραστηριότητες πεδίου και τάξης με θέμα το παράκτιο περιβάλλον, τις                            λεκάνες απορροής.
 11:00                 Αναχώρηση για Διποτάματα ή Επισκοπειό.
11:15 – 13:15     Εκπαιδευτικές δραστηριότητες πεδίου και τάξης με θέμα τη βλάστηση και τη                                        διαχείριση της ΖΕΠ Άνδρου.
13:15 – 13:30     Αξιολόγηση-Κλείσιμο ημερίδας.
  13:30                Αναχώρηση για το Κ.Π.Ε. Κορθίου.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η ημερίδα ξεκίνησε με την ομιλία του Συντονιστή Προγράμματος LIFE, η οποία εστίασε στους σκοπούς και τις δράσεις του προγράμματος αυτού στην Άνδρο, το οποίο επικεντρώνεται εκτός των άλλων στην ανάδειξη και προστασία  4 απειλούμενων πτηνών: τον αιγαιόγλαρο, το μαυροπετρίτη, το θαλασσοκόρακα και το σπιζαετό. Έπειτα, παρουσιάστηκαν δραστηριότητες πεδίου για τα είδη και τους οικοτόπους της Άνδρου ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε  μετάβαση στην παραλία όπου οι επιμορφούμενοι συμμετείχαν βιωματικά στις δραστηριότητες με θέμα το παράκτιο περιβάλλον. Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες μετέβησαν στην περιοχή του Επισκοπειού όπου πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες πεδίου με θέμα τη βλάστηση και τη διαχείριση της ΖΕΠ Άνδρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου