Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

Δρω εθελοντικά για ένα Αειφόρο περιβάλλον, για ένα καλύτερο Αύριο

Το Κ.Π.Ε. Κορθίου σε συνεργασία με τις Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπ/σης Ν.Κυκλάδων, Α΄Αθήνας, Δ' Αθήνας, Δυτικής Αττικής και την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Β/θμιας Εκπ./σης Γ' Αθήνας, διοργάνωσε στην Άνδρο 3ήμερο σεμινάριο με θέμα ''Δρω εθελοντικά για ένα Αειφόρο Περιβάλλον, για ένα καλύτερο Αύριο'' από τις 30/5 έως και την 1/6/2014.
      Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Κ.Π.Ε. Κορθίου και αφορούσε εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων, Α'Αθήνας, Γ' Αθήνας, Δ' Αθήνας και Δυτικής Αττικής.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Παρασκευή 30 Μαΐου 2014
17:00 – 17:15      Προσέλευση συμμετεχόντων-εγγραφές.
17:15 – 17:45      Παιχνίδι γνωριμίας. Κ.Π.Ε. Κορθίου
17:45 – 18:15      Παρουσίαση των προγραμμάτων του Κ.Π.Ε.
 Κ.Π.Ε. Κορθίου
18:15 – 18:30      Εισήγηση με θέμα: « Άτομο – ομάδα, ατομικά        
και κοινωνικά ζητήματα». Χρυσάννα Διαμαντή, MF Arts in theatre - Υπεύθυνη Σχολικών  Δραστηριοτήτων  Α΄θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.
18:30 – 19:00      Εισήγηση με θέμα: «Ενεργές εθελοντικές δράσεις στην   Άνδρο-   εξέλιξη και δυσκολίες». Όλγα Καραγιάννη, Εκπρόσωπος ΕΚΑ- ΣΕΔΑ
19:00 – 20:00       Εργαστήριο με θέμ α: « Γνωρίζοντας τον εθελοντισμό».
Σπύρος Ψύχας, Εκπαιδευτής σε θέματα εθελοντισμού &Μαρία Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός- Κ.Υ. Άνδρου.
20:00 – 20:15      Διάλειμμα
20:15 – 21:15      Συνέχεια εργαστηρίου με θέμα:  «Γνωρίζοντας τον  εθελοντισμό» Σπύρος Ψύχας, Εκπαιδευτής σε θέματα εθελοντισμού &  Μαρία Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός- Κ.Υ. Άνδρου.
21:15 – 21:30      Ερωτήσεις -συζήτηση                          

21:30                                      Δείπνο

Σάββατο 31 Μαΐου 2014
(πρωί)
9:00 – 13:00        Μετάβαση στο  πεδίο: « Eθελοντικές δράσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες » Π.Ο. του ΚΠΕ Κορθίου.
13:30                                                  Γεύμα
(απόγευμα)
Ομάδα Α εκπαιδευτικών
 17:30 – 19:30     Εργαστήριο με θέμα: « Η δύναμη της συνεργασίας: Δυναμική Ομάδας»  Χρυσάννα  Διαμαντή, MF Arts in theatre –Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων  Α΄θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.
19:30 – 19:45       Διάλειμμα
19:45 – 21:45       Εργαστήριο με θέμα: « Βιωματική εμπλοκή για το κτίσιμο                          
συνείδησης μέσω εκπαιδευτικού δράματος» Τσίγκου Αλεξάνδρα, Υπεύθυνη Π.Ε. Α/θμιας  Δυτ. Αττικής & Ντίνου Ιωάννα, Υπεύθυνη Π.Ε. Β/θμιας Γ’ Αθήνας.
Ομάδα Β εκπαιδευτικών
17:30 – 19:30       Εργαστήριο με θέμα: « Βιωματική εμπλοκή για το κτίσιμο                         
 συνείδησης μέσω εκπαιδευτικού δράματος» Τσίγκου Αλεξάνδρα, Υπεύθυνη Π.Ε. Α/θμιας  Δυτ. Αττικής & Ντίνου Ιωάννα, Υπεύθυνη Π.Ε.Β/θμιας Γ’ Αθήνας.
19:30 – 19:45       Διάλειμμα
19:45 – 21:45      Εργαστήριο με θέμα: « Η δύναμη της συνεργασίας: Δυναμική Ομάδας». Χρυσάννα  Διαμαντή, MF Arts in theatre –Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων  Α΄θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.
21:45                     Λήξη
Κυριακή 1 Ιουνίου 2014
Ομάδα Α εκπαιδευτικών
9:00 – 11:00        Εργαστήριο με θέμα: Προσεγγίζοντας την έννοια του Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης με αφετηρία τα παιδικά βιβλία» Δημοπούλου Μαρία M.ed Υπεύθυνη Π.Ε. A’ θμιας Α’ Αθήνας.
11:00 – 11:15       Διάλειμμα
11:15 – 13:15      Εργαστήριο με θέμα: « Μεθοδολογία οργάνωσης μιας εθελοντικής  δράσης» Σπύρος Ψύχας, Εκπαιδευτής σε θέματα εθελοντισμού & Μαρία Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός- Κ.Υ. Άνδρου.
Ομάδα Β εκπαιδευτικών
9:00 – 11:00        Εργαστήριο με θέμα: « Μεθοδολογία οργάνωσης μιας εθελοντικής  δράσης» Σπύρος Ψύχας σε θέματα εθελοντισμού & Μαρία Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός -Κ.Υ. Άνδρου.
11:00 – 11:15       Διάλειμμα
   11:15 – 13:15      Εργαστήριο με θέμα: Προσεγγίζοντας την έννοια του Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης με αφετηρία τα παιδικά βιβλία» Δημοπούλου Μαρία M.ed Υπεύθυνη Π.Ε. A’ θμιας Α’ Αθήνας.
13:15 – 13:45       Παρουσιάσεις εργασιών των ομάδων.
13:45 – 14:15       Αξιολόγηση-κλείσιμο σεμιναρίου-Ελαφρύ γεύμα.


ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

'' Άτομο – ομάδα, ατομικά και κοινωνικά ζητήματα'',  Χρυσάννα Διαμαντή
Στην παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσουμε να ορίσουμε την έννοια του εθελοντισμού και να σχολιάσουμε κάποιες αμφιλεγόμενες λέξεις στον ορισμό του. Θα υποστηρίξουμε ότι ανάμεσα στις βασικές δεξιότητες του εθελοντισμού είναι η δυνατότητα του ατόμου να συνεργάζεται. Θα επιχειρήσουμε να προβληματιστούμε στα ακόλουθα κεντρικά ερωτήματα: Θέλει ο άνθρωπος να συνεργαστεί; Μπορεί; 
Θα αναφερθούμε εν συντομία σε βασικά φαινόμενα που παρατηρούνται σε άτομα και ομάδες και των αλληλεπιδράσεών τους. Τέλος, θα προβληματιστούμε στο τι σημαίνει "το άτομο επηρεάζει την ομάδα", ένα ερώτημα που θα ερευνήσουμε στην πράξη στο εργαστήριο που θα ακολουθήσει.

''Η δύναμη της συνεργασίας: Δυναμική Ομάδας'', Χρυσάννα  Διαμαντή
                        Στόχος του εργαστηρίου είναι η παρατήρηση του εαυτού μέσα στην ομάδα-πώς νιώθει σε διάφορες ομαδικές συνθήκες και πως αυτό επηρεάζει το ίδιο το άτομο και την ομάδα. Στο συγκεκριμένο εργαστήριο λειτουργούμε ως δράστες και ως παρατηρητές. Ερχόμαστε με κάποια συναισθήματα, πεποιθήσεις, διάθεση, τα παρατηρούμε και παρατηρούμε πως επηρεάζουν  την ομάδα. Σε κάποια σημεία επανερχόμαστε στην αυτοπαρατήρηση και παρατήρηση ομάδας. Αρχικά μέσα από επιλεγμένες δραστηριότητες οι συμμετέχοντες μιλούν, παίζουν, κινούνται σωματικά και ρυθμικά και στη συνέχεια παίζουν ένα παιχνίδι ρόλων όπου καλούνται να σχετιστούν και να αναζητήσουν λύσεις, μέσα από την εμπλοκή και την ενεργό συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη δράση.

''Βιωματική εμπλοκή για το κτίσιμο συνείδησης μέσω εκπαιδευτικού δράματος'', Τσίγκου Αλεξάνδρα,   Ντίνου Ιωάννα
Στο εργαστήριο αυτό τίθεται το εξής κεντρικό ερώτημα: Κατά πόσον ο εθελοντισμός είναι αρκετός για να λύσει τα προβλήματα μιας φυσικής καταστροφής και να υποκαταστήσει το κράτος που απουσιάζει.Μέσα από μια βιωματική προσπάθεια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της συναισθηματικής εμπλοκής στη διαδικασία της μάθησης. 
Στην αρχή μέσω βιντεοπροβολής γίνεται ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων πάνω στο θέμα ''Βιβλική καταστροφή στις Φιλιππίνες εξαιτίας ενός τυφώνα'' και ο αφηγητής περιγράφει και εξηγεί την καταστροφή που συνέβη. Ο εμψυχωτής στη συνέχεια δίνει οδηγίες για την ίδρυση ενός οργανισμού μη κυβερνητικού που ασχολείται με τα προβλήματα του Τρίτου Κόσμου, τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσει και σαν Πρόεδρος υποβοηθά την έναρξη των συζητήσεων. Με αυτό τον τρόπο γίνεται η δραματοποίηση από τους συμμετέχοντες και το εργαστήριο αυτό δίνει την ευκαιρία να κατανοήσουν και να σκεφτούν για τους συνανθρώπους μας, τη φύση, τις φυσικές καταστροφές και το ρόλο μας ως Ενεργοί Πολίτες.


''Γνωρίζοντας τον εθελοντισμό'', Σπύρος Ψύχας, Μαρία Αλεξάκη
Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες  χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, καταγράφουν-με τη μορφή brainstorming- την άποψή τους για το τι είναι και τι δεν είναι εθελοντισμός,, και απαντούν στο ερώτημα γιατί να γίνω εθελοντής και να προσφέρω εθελοντικά. Τα βασικά σημεία της συζήτησης για τον εθελοντισμό αναδεικνύονται επίσης από το ιδιαίτερα ενεργητικό ''Παιχνίδι των Δηλώσεων'' ή ''Ανθρώπινο Debate'' όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να πάρουν θέση στα ''ναι'' και τα ''όχι'' του εθελοντισμού και συζητούν για την άποψή τους. Στην ολομέλεια γίνονται οι παρουσιάσεις του πρώτου μέρους και μέσα από την αντιπαράθεση τονίζονται τα κύρια σημεία για τον εθελοντισμό, ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι ενήμεροι για το θέμα και να μπορούν δώσουν απαντήσεις και διευκρινήσεις στα ερωτήματα των μαθητών.

 « Μεθοδολογία οργάνωσης μιας εθελοντικής  δράσης», Σπύρος Ψύχας  Μαρία Αλεξάκη
    Η πρώτη ομάδα χωρισμένη σε τρεις μικρότερες ομάδες επεξεργάστηκε τον σχεδιασμό, το στόχο και την απόφαση υλοποίησης μιας περιβαλλοντικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δράσης σε σχολικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα εκτέθηκαν και συζητήθηκαν σε όλη την ομάδα. Ενδιαφέρον είχε το ερώτημα αν η απόφαση για μία εθελοντική δράση παίρνεται κυρίως από τους διδάσκοντες ή και με τη συμμετοχή των μαθητών. Η δεύτερη ομάδα χωρισμένη επίσης, σε τρεις μικρότερες ομάδες επεξεργάστηκε συγκεκριμένα σενάρια δράσεων, με έμφαση στις λεπτομέρειες υλοποίησης. Τα αποτελέσματα επίσης εκτέθηκαν και συζητήθηκαν σε όλη την ομάδα. Ενδιαφέρον είχε εδώ η παρατήρηση ότι πράγματι μία εθελοντική δράση διαφοροποιείται από ένα κλασσικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα: α) όσον αφορά τη διάρκεια (είναι σύντομη)  και β) όσον αφορά την κατεύθυνση, αφού θα πρέπει να έχει έντονα κοινωφελή/κοινωνικά χαρακτηριστικά, να ξεφεύγει από τα πλαίσια του στενού σχολικού περιβάλλοντος και να απευθύνεται προς τα έξω.
Εννοείται βέβαια ότι οι εθελοντικές δράσεις έχουν και εκπαιδευτικό σκοπό και εντάσσονται στις προτεραιότητες του σχολείου για την γενικότερη ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των μαθητών στους τομείς που κατά περίπτωση κρίνονται ως καταλληλότεροι. Ο τομέας του περιβάλλοντος προσφέρεται σχετικά, είναι όμως αξιοσημείωτο ότι οι εκπαιδευτικοί πρότειναν και δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα (όπως συσσίτιο για τους άστεγους της περιοχής) ή πολιτιστικού χαρακτήρα (όπως η δημιουργία λαογραφικού μουσείου). Στην ολομέλεια έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δύο ομάδων και υπογραμμίστηκαν τα κύρια σημεία, που υπέδειξαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί.

                                ''Eθελοντικές δράσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες'', Π.Ο. του ΚΠΕ Κορθίου
                                Πρόκειται για τη μελέτη πεδίου όπου οι συμμετέχοντες μετέβησαν στην περιοχή του Επισκοπειού, η οποία παρουσιάζει έντονο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα στους συμμετέχοντες (ανά ομάδες) μοιράστηκαν φύλλα εργασίας σχετικά με την παρατήρηση πεδίου, δόθηκε ενημέρωση σχετικά με κάποια σημεία ενδιαφέροντος και πως αυτά προσεγγίζονται από τον εκπαιδευτικό και σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν μια εθελοντική δράση για την ανάδειξη του συγκεκριμένου μονοπατιού.

                        ''Προσεγγίζοντας την έννοια του Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης με αφετηρία τα παιδικά βιβλία'', Δημοπούλου Μαρία 
                        Λόγω έκτακτων υποχρεώσεων η εισηγήτρια δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στο σεμινάριο και γι'αυτό το λόγο το εργαστήριο αυτό αντικαταστάθηκε από άλλο, με στόχο την ανάδειξη του περιβαλλοντικού μονοπατιού, στο οποίο οι συμμετέχοντες βάδισαν την προηγούμενη μέρα. Για το σκοπό αυτό οι επιμορφούμενοι, μέσω της ξυλογλυπτικής, χάραξαν και ζωγράφισαν κάποιο φυτό που τους έκανε εντύπωση καθώς και την ονομασία του σε ταμπελάκια-πινακίδες.


)

Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου