Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

Σεμινάριο:Ανθρώπινες παρεμβάσεις, παραδείγματα αειφορικής διαχείρισης στο φυσικό περιβάλλον (2-24 Μαΐου 2015) Το ΚΠΕ Κορθίου σε συνεργασία με τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε, Α΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δυτικής Αττικής και την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε Νομού Κυκλάδων, στο πλαίσιο του Έργου « Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον & την Αειφορία στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους – Άξονας Προτεραιότητας 9»,   πρόκειται να πραγματοποιήσει στην Άνδρο διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:  « Ανθρώπινες παρεμβάσεις: παραδείγματα αειφορικής διαχείρισης στο φυσικό περιβάλλον», το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 2015, στην κεντρική αίθουσα παρουσιάσεων του ΚΠΕ.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΙΟΥ 2015
  
 
15:30 – 16:00   Προσέλευση συμμετεχόντων, εγγραφές, χαιρετισμοί.

16:00 – 16:30   Παιχνίδι γνωριμίας -  ΚΠΕ Κορθίου.

16:30 – 16:45   Παρουσίαση προγραμμάτων του ΚΠΕ Κορθίου.
                            Άννα Κουκούτση – Υπεύθυνη του ΚΠΕ Κορθίου και Νικόλαος Χαζάπης - 
                            Αναπληρωτής Υπεύθυνος του ΚΠΕ Κορθίου.

16:45 – 17:00   Εισήγηση με θέμα: « Η τέχνη των ερωτήσεων και η σημασία τους στην    
                            Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μικρών και μεγάλων» Διαμαντή
                            Χρυσάννα, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Π.Ε  Ν.
                            Κυκλάδων,MFA.

17:00 – 18:00   Eργαστήριο με θέμα: «Οι λιθιές και τα κύματα χέρι με χέρι, μια πατούσα        
                            Που σύναξε σοφία στην άμμο – Ανακαλύπτουμε το περιβάλλον με τη
                            Συνείδηση του παρελθόντος»- Οι συμμετέχοντες σε δύο ομάδες-  
                            Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Κορθίου.
                           
18:00 – 19:30   Επίσκεψη στον ταβλόμυλο της περιοχής Κορθίου. Παιδαγωγική ομάδα του
                            ΚΠΕ Κορθίου.      

19:30 – 20:00   Διάλειμμα.

20:00 – 21:00   Συνέχεια του εργαστηρίου – εναλλαγή ομάδων. Παιδαγωγική ομάδα
                           Του ΚΠΕ Κορθίου.

21:00                 Δείπνο.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΙΟΥ 2015
Α΄ Ομάδα 
09:00 – 10:30   Εργαστήριο με θέμα: «Παίζοντας και αξιοποιώντας τεχνικές του εκπαι-
                            δευτικού δράματος και των ερωτήσεων μέσα στην ομάδα».   Διαμαντή
                            Χρυσάννα, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Π.Ε  Ν.
                            Κυκλάδων,MFA.
                                                                      Β΄ Ομάδα
09:00 – 10:30   Εργαστήριο με θέμα: «Η παλέτα της φύσης στην εκπαίδευση για το 
                           Περιβάλλον» Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Κορθίου.

10:30 – 13:30   Επίσκεψη σε πεδίο. Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Κορθίου.

13:30 – 14:00   Επιστροφή στο ΚΠΕ – Γεύμα.

14:00 – 16:00   Εργαστήριο με θέμα: «Η φωτογραφία ως εκπαιδευτικό μέσο στην                                                                                         
                           Εκπαίδευση για την αειφορία». Τσίγκου Αλεξάνδρα, Υπεύθυνη
                           Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε Δυτικής Αττικής και Γαλανοπούλου
                           Νάντια, μέλος της Π.Ο του ΚΠΕ Ελευσίνας.) ( Α΄ ΟΜΑΔΑ).

14:00 – 16:00   Εργαστήριο με θέμα: «Το περιβαλλοντικό μονοπάτι και η χαρτογράφηση
                            του - πλαίσιο αναστοχασμού σχετικά με τις αρχές της αειφορικής
                            Διαχείρισης στο φυσικό περιβάλλον».  Δημοπούλου Μαρία, Υπεύθυνη       
                            Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε Αθηνών και  Κύρδη
                            Καλλιόπη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών θεμάτων Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε Αθηνών. 
                            (Β΄ ΟΜΑΔΑ).

16:00 – 16:30   Παρουσιάσεις εργασιών των ομάδων. 

16:30 – 17:00   Αξιολόγηση-κλείσιμο σεμιναρίου.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου