Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

Μονοπάτια της Άνδρου - διαδρομές κάτω από το αιγαιοπελαγίτιο φως


Μονοήμερο - Διήμερο
Η Άνδρος διαθέτει ποικιλία βιοτόπων που ευνοούν τις συνθήκες για μια πλούσια βιοποικιλότητα. Είναι νησί με μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων, πλούσια βλάστηση, με πολλά επιφανειακά και υπόγεια νερά, στοιχεία που της δίνουν ξεχωριστό χαρακτήρα σε σχέση με τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων.
Διαθέτει επίσης ένα πλούσιο  δίκτυο από λιθόκτιστα μονοπάτια που διασχίζουν ρεματιές, πλαγιές, δασικά οικοσυστήματα, παραλίες, κορυφογραμμές και χωριά, ζωτικές αρτηρίες που άλλοτε έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα των ανδριωτών.    Κατασκευές με ιδιαίτερη τεχνική που συνέδεαν απομακρυσμένες  περιοχές και που έσφυζαν από ζωή.
Το ΚΠΕ Κορθίου προσπαθεί με το ομώνυμο πρόγραμμα να προσεγγίσει  τα μονοπάτια της Άνδρου, σαν διαδρομές στον  χώρο και το χρόνο, με βιωματικό τρόπο ώστε να αναδειχθεί η αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
         Να γνωρίσουν οι μαθητές το ιδιαίτερο οικοσύστημα του νησιού.
         Να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες των ανθρώπινων παρεμβάσεων που έχουν  δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον.
 • Να κατανοήσουν την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος.
         Να μάθουν να αναγνωρίζουν είδη χλωρίδας και πανίδας.
         Να καταλάβουν την χρησιμότητα διάφορων ξερολιθικών κατασκευών και την σχέση τους με την ορθολογική διαχείριση.
         Να αποκτήσουν  δεξιότητες συλλογικής εργασίας και να εκφράσουν τα συμπεράσματα και τις εντυπώσεις τους με τρόπο ελεύθερο και δημιουργικό.
         Να βιώσουν την αρμονία του υγιούς οικοσυστήματος δια μέσω του συνόλου των αισθήσεων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ευαισθητοποίηση: Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται σχετικά με ανθρώπινες παρεμβάσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Γνωστικό-Θεωρητικό:  Οι μαθητές μαθαίνουν:
·         την ιστορία της Άνδρου
·         τις αιτίες της μετατροπής του φυσικού περιβάλλοντος σε ανθρωπογενές,
·          τους παράγοντες που καθόρισαν τις σχέσεις ανθρώπου και περιβάλλοντος,  
·         την ποικιλία των ενδιαιτημάτων της Άνδρου,
·          την βιοποικιλότητα της Άνδρου,
·         τα είδη χλωρίδας και πανίδας που χρήζουν  προστασίας,
·         τις ανθρώπινες παρεμβάσεις που υποβαθμίζουν  το περιβάλλον.

Πρακτικό-Βιωματικό: Οι μαθητές ακολουθούν μια διαδρομή και προσεγγίζουν με βιωματικό τρόπο την ορθολογική – χρήση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Με κατάλληλα διαμορφωμένες δράσεις χρησιμοποιούν το σύνολο των αισθήσεων τους, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Παρατηρούν και καταγράφουν ανθρώπινες παρεμβάσεις και είδη χλωρίδας – πανίδας και επισημαίνουν την χρησιμότητα διαφόρων παρεμβάσεων.
Δημιουργικό: Οι μαθητές σχεδιάζοντας τη διαδρομή καταγράφουν τις σημαντικότερες κατασκευές και αιτιολογούν τις επιλογές τους, προτείνουν τρόπους ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος, απολαμβάνοντας την γαλήνη και την ηρεμία που προσφέρει η φύση.
Παρουσίαση: Οι ομάδες εργασίας παρουσιάζουν τα συμπεράσματα τους, εκφράζουν με καλλιτεχνικό τρόπο την εμπειρία τους από την επίσκεψη στο μονοπάτι. και αξιολογούν το πρόγραμμα.

ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ

09:00 - 10:00
ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • Άφιξη των μαθητών στο μονοπάτι.
 • Καλωσόρισμα των μαθητών, ευαισθητοποίηση - Σύντομη παρουσίαση του προγράμματος και των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο πεδίο.
 • Κανόνες Ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται, επεξήγηση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν.
 • Παρουσίαση των σημαντικότερων ιστορικών σταθμών της Άνδρου, καθώς και τις ανάγκες των ανθρώπων που δημιούργησαν το ανθρωπογενές περιβάλλον της Άνδρου.
 • Διανομή σάντουιτς.
 • Παρουσίαση των κυριότερων ανθρώπινων παρεμβάσεων που μπορεί να συναντήσει κάποιος ακλουθώντας κάποια διαδρομή, καθώς και την σχέση αυτών με την αειφορική διαχείριση.
 • Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες και εφοδιασμός απαραίτητου εξοπλισμού. (Ενδυματολογικός και τεχνικός εξοπλισμός).

10:00 - 14:00
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
 • Οι μαθητές παρατηρούν και καταγράφουν χαρακτηριστικά του πεδίου.
 • Γνωρίζουν, μέσω του συνόλου των αισθήσεων τον χώρο γύρω από το μονοπάτι.
 • Αναγνωρίζουν είδη χλωρίδας και πανίδας.
 • Συμπληρώνουν φύλλα εργασίας.
 • Επισημαίνουν τα σημαντικότερα σημεία της διαδρομής και αιτιολογούν τις απαντήσεις.
 • Παρουσιάζουν τις εργασίες τους και συμπληρώνουν έντυπα αξιολόγησης του προγράμματος.

14:00

ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
11:30 - 12:00

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • Άφιξη των μαθητών στο Κ.Π.Ε. Κορθίου.
 • Καλωσόρισμα των μαθητών
 • Διανομή σάντουιτς
12:00 - 14:00

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • Ξενάγηση στους ιστορικούς χώρους του κτιριακού συγκροτήματος της Αγίας Τριάδας όπου στεγάζεται το Κ.Π.Ε. Κορθίου.
 • Ευαισθητοποίηση - Παρουσίαση των σημαντικότερων ιστορικών σταθμών της Άνδρου, καθώς και τις ανάγκες των ανθρώπων που δημιούργησαν το ανθρωπογενές περιβάλλον της Άνδρου.
 • Οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο πεδίο.
 • Κανόνες Ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται, επεξήγηση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.
 • Κατανομή των μαθητών σε ομάδες.
 • Δραστηριότητες και φύλλα εργασίας ακολουθώντας την διαδρομή από το ΚΠΕ προς τον παλαιό οικισμό του Μουσιώνα.
14:00
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  


09:00 - 10:00

 • Άφιξη των μαθητών στο μονοπάτι.  
 • Παρουσίαση των κυριότερων ανθρώπινων παρεμβάσεων που μπορεί να συναντήσει κάποιος ακλουθώντας κάποια διαδρομή, καθώς και την σχέση αυτών με την αειφορική διαχείριση.
 • Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες και εφοδιασμός απαραίτητου εξοπλισμού. (Ενδυματολογικός και τεχνικός εξοπλισμός).
 • Διανομή σάντουιτς.
 • Παρουσίαση των οικοτόπων της Άνδρου καθώς και τα πιο ενδιαφέροντα είδη χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενεί.

10:00 - 14:00
 • Οι μαθητές παρατηρούν και καταγράφουν χαρακτηριστικά του πεδίου.
 • Γνωρίζουν, μέσω του συνόλου των αισθήσεων τον χώρο γύρω από το μονοπάτι.
 • Αναγνωρίζουν είδη χλωρίδας και πανίδας.
 • Συμπληρώνουν φύλλα εργασίας.
 • Επισημαίνουν τα σημαντικότερα σημεία της διαδρομής και αιτιολογούν τις επιλογές τους.
 • Αντίληψη του χώρου μέσα από διάφορα παιχνίδια ανάλογα με την ηλικία των μαθητών.
 • Παρουσιάζουν τις εργασίες τους και συμπληρώνουν έντυπα αξιολόγησης του προγράμματος.

14:00

ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου