Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οδηγίες: Κάνετε αντιγραφή των στοιχείων της αίτησης και επικόλληση σε ένα αρχείο word. Αφού συμπληρώσετε την αίτηση, την αποθηκεύετε ως  pdf και την αποστέλλετε στο email  του ΚΕΠΕΑ Κορθίου: kpekorthiou@gmail.com ή την εκτυπώνετε και την στέλνετε στο FAX: 2282061423


Αίτηση Εκπαιδευτικού
για συμμετοχή του ίδιου και των μαθητών του σε πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ 
___________________________________________________________________________________ 

Προς το ΚΕΠΕΑ. Κορθίου
Όνομα..................................................................
Επώνυμο..............................................................
Σχολείο.................................................................
Ειδικότητα...........................................................
Τηλ. Σχολείου......................................................
Τηλ. Κινητό..........................................................
Αριθμός μαθητών..............................................

Επιμόρφωση στην Π.Ε.                   Ν ΑΙ                             ΟΧΙ
Θέμα προγράμματος το οποίο εκπονείται κατά τη σχολική χρονιά ......................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
....................................................................................................
Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ με θέμα:.......................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

   Ο Δ/ντής                                                                                                              Ο Αιτών 
του Σχολείου  
--------------------                                                                                           -------------------- Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου