Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

Η θάλασσα, καθρέφτης μας


Μονοήμερο - διήμερο - τριήμερο
Θάλασσα: λέξη που χρησιμοποίησαν πολλοί λαοί για να περάσουν από την κοινωνία στην επικοινωνία και να δηλώσουν το υγρό στοιχείο που τους περιβάλλει. Δεν είναι τυχαίο που η γη αποκαλείται συχνά «Γαλάζιος Πλανήτης». Ωκεανοί, θάλασσες και πελάγη καλύπτουν τα ¾ της επιφάνειας του πλανήτη, φιλοξενώντας αμέτρητα και ποικίλα είδη φυτικών και ζωικών οργανισμών.
Η θάλασσα, απαραίτητο στοιχείο ζωής στη γη, προσφέρει στον άνθρωπο αναρίθμητα οφέλη: τροφή, πρώτες ύλες, μεταφορές, υγεία, αναψυχή κ.ά. Δυστυχώς όμως, τα τελευταία χρόνια, ως τελικός αποδέκτης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων έχει επιβαρυνθεί σημαντικά. Η ρύπανση της θάλασσας αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές για το θαλάσσιο οικοσύστημα και προκαλεί βλαβερές συνέπειες για τη ζωή όλων των οργανισμών που κατοικούν στον πλανήτη μας.

ΣΤΟΧΟΙ
·         Να κατανοήσουν οι μαθητές  το ρόλο που παίζει η θάλασσα στην οικολογική ισορροπία του πλανήτη μας.
·         Να μάθουν για την πλούσια βιοποικιλότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, για την αλληλένδετη σχέση των ειδών της θάλασσας μεταξύ τους και να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη προστασίας τους.
·         Να συνειδητοποιήσουν τη σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ανθρώπου και θάλασσας.
·         Να συνειδητοποιήσουν την άρρηκτη σχέση της χώρας μας με τη θάλασσα που την περιβάλλει.
·         Να κατανοήσουν τι είναι ρύπανση, ποιες είναι οι κατηγορίες θαλάσσιων ρυπαντών και να μάθουν να διακρίνουν σημάδια θαλάσσιας ρύπανσης.
·         Να γνωρίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη ρύπανση της θάλασσας και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τις συνέπειες της ρύπανσης στον άνθρωπο.
·          Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία και να αναπτύξουν το πνεύμα συνεργασίας που απαιτεί η συλλογική δράση για επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων. 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό-Θεωρητικό: Γίνεται η θεωρητική προσέγγιση του θέματος. Με τη χρήση προβολών και άλλων οπτικοακουστικών μέσων, οι μαθητές ενημερώνονται μεταξύ άλλων, για τη σημασία της θάλασσας στην οικολογική ισορροπία του πλανήτη, για την πλούσια βιοποικιλότητά της, για τα προβλήματα που προκύπτουν από τη ρύπανση της θάλασσας αλλά και για την πολύτιμη προσφορά της θάλασσας στη ζωή του ανθρώπου.
Πρακτικό-Βιωματικό: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και λαμβάνουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ξεκινούν την επίσκεψή στο πεδίο, από την παραλία του Όρμου Κορθίου και ακολουθώντας την ακτογραμμή φτάνουν στο αλιευτικό καταφύγιο και στην παραλία της Αγίας Αικατερίνης. Στη διαδρομή παρατηρούν ανθρώπινες παρεμβάσεις (μόλους, κυματοθραύστες, διάφορα κτίσματα, αλιευτικά σκάφη, υλικά που βγάζει η θάλασσα κ.ά.), φωτογραφίζουν ό,τι κινεί το ενδιαφέρον τους για μελέτη και σχολιασμό, όπως εστίες και πηγές ρύπανσης ή σημάδια θαλάσσιας ρύπανσης, παρατηρούν με το γυαλί βυθού τι υπάρχει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, παίζουν στοχευμένα παιχνίδια κ.ά. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο πεδίο, οι ομάδες συμπληρώνουν φύλλα εργασίας, προκειμένου να αποτυπώσουν τις νέες γνώσεις και εμπειρίες που απέκτησαν και συλλέγουν φυσικά υλικά για καλλιτεχνικές δημιουργίες.
Δημιουργικό: Οι μαθητές αφού επιστρέψουν στο Κ.Π.Ε. κάνουν ανάλυση όλων των στοιχείων που συνέλεξαν ανά ομάδα, προτείνουν ιδέες και λύσεις σε προβλήματα που κατέγραψαν, εκφράζονται δημιουργικά και προετοιμάζονται για τις παρουσιάσεις τους.
Παρουσίαση-Αξιολόγηση: Οι ομάδες των μαθητών παρουσιάζουν τις εργασίες τους, τις κατασκευές και τις καλλιτεχνικές δημιουργίες τους, συζητούν και αξιολογούν το πρόγραμμα. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω ερωτηματολογίων στα οποία οι μαθητές και οι συνοδοί-εκπαιδευτικοί καταγράφουν τις εντυπώσεις τους και τις παρατηρήσεις τους για το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν.


ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ
08:30-10:00
 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
·       Άφιξη των μαθητών στην παραλία του Όρμου Κορθίου-Καλωσόρισμα
    Ευαισθητοποίηση και θεωρητική προσέγγιση του θέματος μέσω   
    βιντεοπροβολών και δραστηριοτήτων.

    Διανομή Σάντουιτς - αναχώρηση για το πεδίο (παραλία Όρμου Κορθίου)
10:00- 11:30
   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
·           Οι μαθητές ενεργοποιούν τις αισθήσεις τους, προσανατολίζονται με τη βοήθεια του χάρτη και εντοπίζουν με εμπειρικό τρόπο τη διεύθυνση του ανέμου.
·                     Παρατηρούν και καταγράφουν χαρακτηριστικά του πεδίου , εν προκειμένω, της παραλίας .
·                     Παρατηρούν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στην ακτή, τα είδη βλάστησης που υπάρχουν,  διακρίνουν τις αμμοθίνες και μαθαίνουν γι’αυτό το μοναδικό οικοσύστημα, κ.ά.
·                     Περπατούν στην παραλία, καταγράφουν τα είδη και τις ποσότητες των σκουπιδιών που τυχόν εντοπίζουν και μαθαίνουν για το χρόνο που χρειάζεται για να διασπαστούν.
            Συλλέγουν υλικά από την ακτή για καλλιτεχνικές δημιουργίες κατά την επιστροφή  των μαθητών στο Κέντρο
·       Όλες οι ομάδες μετέχουν σε δραστηριότητες    παιδαγωγικά παιχνίδια με βάση τα ερεθίσματα που έχουν δεχθεί από  το πεδίο.
11:30- 12:00
   ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ Κ.Π.Ε.     ΚΟΡΘΙΟΥ
12:00- 13:00
   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
·       Εντοπισμός και ανάλυση των σημαντικότερων θεμάτων που προέκυψαν από τις δραστηριότητες στο πεδίο: παρουσίαση, συζήτηση
13:00-14:00
   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
·      Δημιουργικές εργασίες με φυσικά και άλλα υλικά
·      Παρουσίαση των εργασιών κάθε ομάδας
14.00
  ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
·      Αξιολόγηση του προγράμματος
·      Αναχώρηση


ΔΙΗΜΕΡΟ
 ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 11:30 12:00
    ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
·       Άφιξη των μαθητών στο Κ.Π.Ε. Κορθίου.
·       Καλωσόρισμα των μαθητών
·       Διανομή σάντουιτς
·       Ξενάγηση στους ιστορικούς χώρους του Κτηριακού συγκροτήματος της Αγίας Τριάδας όπου στεγάζεται το Κ.Π.Ε. Κορθίου.
 12:00-14:00    ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
·       Ευαισθητοποίηση - Παρουσίαση του προγράμματος, βιντεοπροβολή.
·       Στοχευμένη βιωματική δραστηριότητα για το φαινόμενο της βιοσυσσώρευσης
 14:00

 ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ


 ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 08:45 09:15
   ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ)
·       Αποβίβαση των μαθητών στην παραλία του Όρμου Κορθίου
·       Χωρισμός σε ομάδες
 09:15-11:30

   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
·                     Οι μαθητές ενεργοποιούν τις αισθήσεις τους, προσανατολίζονται με τη βοήθεια του χάρτη και εντοπίζουν με εμπειρικό τρόπο τη διεύθυνση του ανέμου.
·                     Παρατηρούν και καταγράφουν χαρακτηριστικά του πεδίου , εν προκειμένω, της παραλίας .
·                     Παρατηρούν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στην ακτή, τα είδη βλάστησης που υπάρχουν,  διακρίνουν τις αμμοθίνες και μαθαίνουν γι’αυτό το μοναδικό οικοσύστημα, κ.ά.
·                     Περπατούν στην παραλία, καταγράφουν τα είδη και τις ποσότητες των σκουπιδιών που τυχόν εντοπίζουν και μαθαίνουν για το χρόνο που χρειάζεται για να διασπαστούν.
·       Όλες οι ομάδες μετέχουν σε δραστηριότητες    παιδαγωγικά παιχνίδια με βάση τα ερεθίσματα που έχουν δεχθεί από  το πεδίο. 
 11:30-12:00

   ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ Κ.Π.Ε. ΚΟΡΘΙΟΥ
12.00 -13.45
   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
·       Δημιουργικές εργασίες με φυσικά και άλλα υλικά
·      Παρουσίαση των εργασιών κάθε ομάδας
 13.45-14.00
   ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
·      Αξιολόγηση του προγράμματος
·      Αναχώρηση


ΤΡΙΗΜΕΡΟ


ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 


11:30 - 12:00
ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

·                     Άφιξη των μαθητών στο Κ.Π.Ε. Κορθίου.
·                     Καλωσόρισμα των μαθητών
·                     Διανομή σάντουιτς12:00 - 14:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
·                     Ξενάγηση στους ιστορικούς χώρους του κτιριακού συγκροτήματος της Αγίας Τριάδας όπου στεγάζεται το Κ.Π.Ε. Κορθίου.
·                     Ευαισθητοποίηση - Παρουσίαση του προγράμματος και των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο πεδίο.
·                     Κανόνες Ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται, επεξήγηση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.
·                     Κατανομή των μαθητών σε ομάδες.
·                     Εργασία στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Κ.Π.Ε. Κορθίου

  14:00 ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

08:30-
09-00


ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
(παραλία του Κορθίου)09:00 - 13:00ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
·                     Οι μαθητές ενεργοποιούν τις αισθήσεις τους, προσανατολίζονται με τη βοήθεια του χάρτη και εντοπίζουν με εμπειρικό τρόπο τη διεύθυνση του ανέμου.
·                     Παρατηρούν και καταγράφουν χαρακτηριστικά του πεδίου , εν προκειμένω, της παραλίας .
·                     Παρατηρούν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στην ακτή, τα είδη βλάστησης που υπάρχουν,  διακρίνουν τις αμμοθίνες και μαθαίνουν γι’αυτό το μοναδικό οικοσύστημα, κ.ά.
·                     Περπατούν στην παραλία, καταγράφουν τα είδη και τις ποσότητες των σκουπιδιών που τυχόν εντοπίζουν και μαθαίνουν για το χρόνο που χρειάζεται για να διασπαστούν.
·                     Όλες οι ομάδες μετέχουν σε δραστηριότητες    παιδαγωγικά παιχνίδια με βάση τα ερεθίσματα που έχουν δεχθεί από  το πεδίο. 


13:00 - 14:00

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ Κ.Π.Ε. ΚΟΡΘΙΟΥ.
ΤΡΙΤΗ  ΗΜΕΡΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

08:30 - 09:30


ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ.
(παραλία στη Χώρα)
09:30 - 11:30ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
·                     Οι μαθητές παρατηρούν και καταγράφουν χαρακτηριστικά της παραλίας.
·                     Βάσει βιοδεικτών καταλήγουν στο αν η θάλασσα είναι καθαρή ή όχι.
·                     Μαθαίνουν πληροφορίες για την Ποσειδωνία, φυτό αποκλειστικά της θάλασσας της Μεσογείου και εντοπίζουν μέρη του φυτού που έχουν αποτεθεί, μέσω του κυματισμού , στην παραλία.
·                     Μαζεύουν υλικά από τη θάλασσα τα οποία κατά την
 επιστροφή στο Κέντρο αξιοποιούν για τη δημιουργία κολάζ ή άλλων «έργων τέχνης».
·                     Μετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες – παιδαγωγικά παιχνίδια με βάση τα ερεθίσματα που δέχονται στο πεδίο.

11:30 - 12:00

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ Κ.Π.Ε. ΚΟΡΘΙΟΥ.

12:00 - 14:30ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
·                     Οι ομάδες συμπληρώνουν και ελέγχουν τα φύλλα εργασίας τους και αρχειοθετούν τα τελικά συμπεράσματά τους και τις εντυπώσεις τους.
·                     Η κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία της στην αμφιθεατρική αίθουσα του Κ.Π.Ε. Κορθίου και ακολουθεί συζήτηση.
·                     Πραγματοποιούν  διαδραστικές δραστηριοτήτες στην αίθουσα των Η/Υ με συμπλήρωση φύλλων εργασίας.
·                     Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν έντυπα αξιολόγησης του προγράμματος.
14:30
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου