Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

Υποβολή προσφορών προμήθειας κολατσιού για το χρον. διάστημα από 13/3/2019 - 30/6/2019)
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Κόρθι : 25-2-2019
Αριθ. Πρωτ.: 10
Βαθμός Προτερ.:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
Κ.Π.Ε. ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
-----


Ταχ. δ/νση

Τ.Κ.

Ιστοσελίδα
Πληροφορίες
Τηλέφωνο/ΦΑΞ
Ηλεκτρ.  δ/νση

: Κτηριακό συγκρότημα Αγ.    ..Τριάδας Κορθίου Άνδρου
: 845 02
:Κουκούτση Άννα
: 22820 61423


ΠΡΟΣ:           
ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
               ΚΟΙΝ:              
                            Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών προμήθειας κολατσιού για την χρονική περίοδο 13-3-2019 έως και 30-6-2019.      


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου Άνδρου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κολατσιού για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Κορθίου.
Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά προς το ΚΠΕ Κορθίου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και το ΦΠΑ, η οποία θα ισχύει  για την χρονική περίοδο από 13-3-2019 έως και 30-6-2019.
Έναρξη υποβολής των προσφορών είναι η 26/2/2019 και  λήξη η 12/3/2019 στις 12:00 το μεσημέρι.
Η προσφορά σας θα πρέπει να αναφέρεται στα εξής:
*Σάντουιτς με λευκό ή μαύρο  ψωμάκι 20 εκατοστά, τυρί σε φέτες 40 γραμμαρίων και φρέσκα λαχανικά εποχής (μαρούλι, ντομάτα κλπ).*
 Τα σάντουιτς θα είναι τυλιγμένα σε ζελατίνα και θα παραδίδονται από τον προμηθευτή την ημέρα υλοποίησης της εκπαιδευτικής επίσκεψης των σχολείων στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ, ή αλλού, συνοδευόμενα από το τιμολόγιο.
                                                                                                                                                               
Οι  προσφορές μπορούν να σταλούν υπογεγραμμένες και σφραγισμένες, είτε ταχυδρομικά, (ΚΠΕ Κορθίου Άνδρου-Κτιριακό συγκρότημα Αγίας Τριάδας –Κόρθι) είτε με κατάθεση τους, ιδιοχείρως στα γραφεία του ΚΠΕ Κορθίου Άνδρου, είτε με mail(kpekorthiou@gmail.com).
Από τον διαγωνισμό θα προκύψει ένας μόνο ανάδοχος με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που υπάρχουν προμηθευτές με την ίδια τιμή θα γίνει κλήρωση, παρουσία όλων στα γραφεία του ΚΠΕ για την ανάδειξη του ενός προμηθευτή.
Σε περίπτωση συνεργασίας μας θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η εξόφληση γίνεται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) συνήθως μέσα σε λίγους μήνες από την έκδοση του σχετικού παραστατικού(τιμολογίου κλπ). Για τις νόμιμες κρατήσεις το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θα σας αποστείλει την αντίστοιχη βεβαίωση για φορολογική χρήση στο τέλος του οικονομικού έτους.

                                                                                                               Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Κορθίου

   Άννα Κουκούτση


ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΛΑΤΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο ……………………………………………………………………………………………

Έδρα ……………………………………………………………………………………............................

Τηλέφωνο ………………………………………………………………………………………………………Για την προμήθεια σάντουιτς που χρειάζεται το ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ, για την περίοδο από 13/3/2019 έως και 30/6/2019, προσφέρω τις παρακάτω τιμές:

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ
(περίπου ανά σχολ. Μονάδα)
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
Σάντουιτς με λευκό ή μαύρο  ψωμάκι 20 εκατοστά, τυρί σε φέτες 40 γραμμαρίων και φρέσκα λαχανικά εποχής (μαρούλι, ντομάτα κλπ)
άτομο
35
Στις τιμές προσφοράς συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Δέχομαι να συμμετάσχω στην οικονομική προσφορά του ΚΠΕ Κορθίου

Ναι

 


Όχι                          
                                                                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

                                   
                                                                                          Υπογραφή – σφραγίδα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΑΝΝΑ                                  ΥΠΟΓΡΑΦΗ

2. ΧΑΖΑΠΗΣ ΝΙΚΟΣ                                      ΥΠΟΓΡΑΦΗ


                                                                                                          Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Κορθίου


   Άννα Κουκούτση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου