Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Υποβολή προσφορών για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του ΚΠΕ Κορθίου
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Κόρθι : 28-2-2019
Αριθ. Πρωτ.: 13
Βαθμός Προτερ.:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
Κ.Π.Ε. ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
-----


Ταχ. δ/νση

Τ.Κ.

Ιστοσελίδα
Πληροφορίες
Τηλέφωνο/ΦΑΞ
Ηλεκτρ.  δ/νση

: Κτηριακό συγκρότημα Αγ.    ..Τριάδας Κορθίου Άνδρου
: 845 02
:Κουκούτση Άννα
: 22820 61423


ΠΡΟΣ:           
ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
               ΚΟΙΝ:              
                           

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προς το  ΚΠΕ Κορθίου για την χρονική περίοδο 13-3-2019 έως και 30-6-2019.      


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου Άνδρου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 750 lit  πετρελαίου θέρμανσης  του ΚΠΕ Κορθίου.
Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά προς το ΚΠΕ Κορθίου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και το ΦΠΑ, η οποία θα ισχύει  για την χρονική περίοδο από 13-3-2019 έως και 30-6-2019.

Έναρξη υποβολής των προσφορών είναι η 27/2/2019 και  λήξη η 13/3/2019 στις 12:00 το μεσημέρι.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις παρακαλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο.   
                                                                                                                                                                
Οι  προσφορές μπορούν να σταλούν υπογεγραμμένες και σφραγισμένες, είτε ταχυδρομικά, (ΚΠΕ Κορθίου Άνδρου-Κτιριακό συγκρότημα Αγίας Τριάδας –Κόρθι) είτε με κατάθεση τους, ιδιοχείρως στα γραφεία του ΚΠΕ Κορθίου Άνδρου, είτε με mail(kpekorthiou@gmail.com).
Από τον διαγωνισμό θα προκύψει ένας μόνο ανάδοχος με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που υπάρχουν προμηθευτές με την ίδια τιμή θα γίνει κλήρωση, παρουσία όλων στα γραφεία του ΚΠΕ για την ανάδειξη του ενός προμηθευτή.
Σε περίπτωση συνεργασίας μας θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η εξόφληση γίνεται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) συνήθως μέσα σε λίγους μήνες από την έκδοση του σχετικού παραστατικού(τιμολογίου κλπ). Για τις νόμιμες κρατήσεις το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θα σας αποστείλει την αντίστοιχη βεβαίωση για φορολογική χρήση στο τέλος του οικονομικού έτους.

Συνημμένο: Οικονομική προσφορά για
                      Αναλώσιμα υλικά                                                                                        
                                                                                                          
                                                                                                             Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Κορθίου
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                          


                                                                                                                      ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΑΝΝΑΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 750 lit ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ονομασία επιχείρησης ………………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση ………………………………………………………………………………………………………………..
Τηλέφωνο …………………………………………………………………………………………………………………

Χρονικό διάστημα από 13-3-2019 έως και 30-6-2019

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 750 λίτρων
ΛΙΤΡΑ
750Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑΗμερομηνία………………………………………………..
                                                                                                  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                          1.  ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΑΝΝΑ

                                                                                          2. ΧΑΖΑΠΗΣ ΝΙΚΟΣ


Υπογραφή-σφραγίδα                                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου