Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

Yποβολή προσφορών διαμονής εκπαιδευτικών - μαθητών που θα συμμετάσχουν σε προγράμματα – σεμινάρια του ΚΠΕ Κορθίου για την χρονική περίοδο 13-3-2019 έως και 30-6-2019.


                                 
                               
                               
                             Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Κόρθι : 25-2-2019
Αριθ. Πρωτ.: 11
Βαθμός Προτερ.:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
Κ.Π.Ε. ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
-----


Ταχ. δ/νση

Τ.Κ.

Ιστοσελίδα
Πληροφορίες
Τηλέφωνο/ΦΑΞ
Ηλεκτρ.  δ/νση

: Κτηριακό συγκρότημα Αγ.    ..Τριάδας Κορθίου Άνδρου
: 845 02
:Κουκούτση Άννα
: 22820 61423


ΠΡΟΣ:           
ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
               ΚΟΙΝ:              
                            Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών διαμονής εκπαιδευτικών, μαθητών που θα συμμετάσχουν σε προγράμματα – σεμινάρια του ΚΠΕ Κορθίου για την χρονική περίοδο 13-3-2019 έως και 30-6-2019.      Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου Άνδρου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών διαμονής εκπαιδευτικών, μαθητών που θα συμμετάσχουν σε προγράμματα – σεμινάρια του ΚΠΕ Κορθίου.
Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά προς το ΚΠΕ Κορθίου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και το ΦΠΑ, η οποία θα ισχύει  για την χρονική περίοδο από 13-3-2019 έως και 30-6-2019.
Έναρξη υποβολής των προσφορών είναι η 26/2/2019 και  λήξη η 12/3/2019 στις 12:00 το μεσημέρι.

Η προσφορά σας θα πρέπει να αναφέρεται στα εξής:
Το κόστος διαμονής για μονόκλινο, δίκλινο, τρίκλινο, τετράκλινο, πεντάκλινο δωμάτιο μαζί με το πρωινό. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.                                                                                                                                                                                                                                           
Οι  προσφορές μπορούν να σταλούν υπογεγραμμένες και σφραγισμένες, είτε ταχυδρομικά, (ΚΠΕ Κορθίου Άνδρου-Κτιριακό συγκρότημα Αγίας Τριάδας –Κόρθι) είτε με κατάθεση τους, ιδιοχείρως στα γραφεία του ΚΠΕ Κορθίου Άνδρου, είτε με mail(kpekorthiou@gmail.com).
Από τον διαγωνισμό θα προκύψει ένας μόνο ανάδοχος με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που υπάρχουν προμηθευτές με την ίδια τιμή θα γίνει κλήρωση, παρουσία όλων στα γραφεία του ΚΠΕ για την ανάδειξη του ενός προμηθευτή.
Σε περίπτωση συνεργασίας μας θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η εξόφληση γίνεται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) συνήθως μέσα σε λίγους μήνες από την έκδοση του σχετικού παραστατικού(τιμολογίου κλπ). Για τις νόμιμες κρατήσεις το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θα σας αποστείλει την αντίστοιχη βεβαίωση για φορολογική χρήση στο τέλος του οικονομικού έτους.

Συνημμένο: Οικονομική προσφορά
                                                                                                               Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Κορθίου

   Άννα ΚουκούτσηΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ

Ονομασία επιχείρησης ………………………………………………………………………………………………

Διεύθυνση ………………………………………………………………………………………………………………..

Τηλέφωνο …………………………………………………………………………………………………………………

         Για τις ανάγκες διαμονής των συμμετεχόντων σε προγράμματα – σεμινάρια – δράσεις του ΚΠΕ Κορθίου για την περίοδο 13/3/2019 – 30/6/2019, προσφέρω τις παρακάτω τιμές:

·         Μονόκλινο δωμάτιο (με πρωινό)                          ………………………. €
·         Δίκλινο δωμάτιο (με πρωινό)                                 ………………………. €
·         Τρίκλινο δωμάτιο (με πρωινό)                               ………………………. €
·         Τετράκλινο δωμάτιο (με πρωινό)                          ………………………. €
·         Πεντάκλινο δωμάτιο (με πρωινό)                          ………………………. €         Η προσφορά ισχύει για την περίοδο 13/3/2019  έως 30/6/2019
         Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

                                                                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

                                   
                                                                                          Υπογραφή – σφραγίδα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΑΝΝΑ                                  ΥΠΟΓΡΑΦΗ

2. ΧΑΖΑΠΗΣ ΝΙΚΟΣ                                      ΥΠΟΓΡΑΦΗ


                                                                                                          Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Κορθίου


   Άννα Κουκούτση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου